Skip to main content

Nytt program beskriver Helsingborgs värdefulla natur- och kulturmiljöer

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:12 CEST

12 juni antog kommunfullmäktige ett natur- och kulturmiljöprogram, som beskriver värdefull natur och kultur på Helsingborgs landsbygd. Programmet finns tillgängligt för alla som vill lära sig mer om natur- och kulturmiljöer i sin närhet.

Natur- och kulturmiljöprogrammet har tagits fram för att få ett aktuellt och tillgängligt kunskapsunderlag för hela kommunens natur- och kulturmiljöer. Programmet ska vara en hjälp i vårt arbete med översiktsplanering, detaljplanering och för att bilda naturreservat samt kunna användas som underlag för landsbygdsutveckling, undervisning, studiecirklar med mera.

Många värdefulla miljöer fungerar också som populära utflyktsmål för både helsingborgare och besökare och med en ökad kunskap vill vi stärka stoltheten för olika platser och öka intresset för att utveckla dess natur- och kulturvärden.

- Att ha tillgång till natur, rekreation och friluftsliv är viktigt för en god livskvalitet. En ökad kunskap ger också en ökad förståelse för vikten av att ta hand om vår natur- och kulturmiljö, säger Ami Cvitan Trellman, strategisk planerare på stadsbyggnadsförvaltningen.

- Programmet ger oss en samlad helhetsbild av Helsingborgs värdefulla natur- och kulturmiljöer och är ett viktigt planeringsunderlag och ett stöd när vi fortsätter utveckla våra stationsorter, säger Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Natur- och kulturmiljöprogrammet består av en introduktion med läsanvisning och beskrivningar av 13 delområden på landsbygden; Allerum, Bårslöv, Fjärestad, Fleninge, Frillestad, Hässlunda, Kattarp, Kropp, Kvistofta, Mörarp, Ottarp, Välinge och Välluv. Gränserna motsvarar i princip de socknar som har funnits i nuvarande Helsingborgs stad. I varje beskrivning finns texter om naturgivna förutsättningar, kulturlandskapet med bystruktur, gårdar och vägnät samt en sammanfattning av befintliga skydd och lokala värden på kartor.

Hela natur- och kulturmiljöprogrammet finns på www.helsingborg.se/naturochkultur.


För mer information kontakta:
Ami Cvitan Trellman, strategisk planerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 040-10 53 27, e-post: Ann-Marie.CvitanTrellman@helsingborg.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.