Skip to main content

Nytt samarbete kring arbetslösa med försörjningsstöd

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 10:49 CET

I november inleder Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen ett nytt samarbete
kring arbetslösa helsingborgare som har försörjningsstöd. De arbetslösa ska få
en gemensam kontakt med kommunen och arbetsförmedlingen för att komma snabbaste
vägen från bidrag till jobb.

Den som är arbetslös har kontakt med olika handläggare i kommunen respektive Arbetsförmedlingen och myndigheterna gör var sin planering. Det finns en risk att individen hamnar mellan stolarna och olika regelverk.

Den nya samverkansformen innebär att den som är arbetslös och har försörjningsstöd får träffa både kommunen och Arbetsförmedlingen direkt vid en gemensam träff. De båda myndigheterna ska gemensamt planera och kartlägga hur individen snabbast ska få ett arbete.

Helsingborg är en av tio utsedda kommuner som kommer att samverka med Arbetsförmedlingen i ett pilotprojekt som arbetsmarknadsdepartementet tagit initiativ till. Samarbetsformerna som utvecklas ska sedan spridas över landet. Vartannat ärende, cirka femtio, som beviljats försörjningsstöd i Helsingborg från och med den 1 november ingår i pilotsamverkan. Dessa ska sedan jämföras med de ärenden som handläggs på det vanliga sättet för att se vilka effekter den nya samverkan kan ge.

– Vi samarbetar redan på olika sätt med Arbetsförmedlingen. Det nya här är att den arbetssökande nu kommer att träffa båda myndigheterna gemensamt från start, i stället för att gå till två olika handläggare och kanske ha två olika plane-ringar, säger Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning som ansvarar för bland annat försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor i Helsingborgs stad.

Individen får ta del av kommunens och Arbetsförmedlingens samlade batteri av arbetsmarknadsåtgärder och insatser. Det blir fler insatser att välja mellan och möjligheten att individen får den åtgärd som passar just honom eller henne ökar.

– Nu kan vi undvika att fastna i myndigheternas olika regler och arbeta mer effektivt. Jag tror mycket på det här arbetssättet. Med gemensamma insatser kan vi utnyttja arbetsmarknadens rörlighet bättre. I september var det till exempel både fler lediga platser och fler helsingborgare som fick arbete jämfört med för ett år sedan, säger Bengt Andersson, en av Arbetsförmedlingens två chefer i Helsingborg.

Pilotprojektet pågår till sista mars 2014, men Helsingborg planerar att fortsätta arbetet hela 2014 för att säkerställa att man hinner arbeta färdigt med de femtio ärenden som ingår.

För mer information, kontakta:

Bengt Andersson, arbetsförmedlingschef i Helsingborg, telefon 010-486 03 40

Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning, telefon 042-10 54 16

Ann Abrahamsson, programområdesutvecklare arbetsmarknadsfrågor, telefon 042-10 77 13