Skip to main content

Nytt samverkansavtal med Lunds universitet för att stärka Helsingborg som universitetsstad

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 15:00 CET

Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet och Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Helsingborgs stad har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med Lunds Universitet, som innebär ett gemensamt åtagande kring fem tydliga mål för utvecklingen av Campus Helsingborg och Helsingborg som universitetsstad.

Campus Helsingborg etablerades år 2000 och har sedan dess utvecklats och bidragit till att andelen högutbildade i Helsingborg har ökat och broar har byggts mellan akademi och lokalt näringsliv. Nu tar Helsingborgs stad och Lunds Universitet nästa steg genom att skriva ett strategiskt samverkansavtal som ska driva på utvecklingen inom ett flertal områden:

- Vi har redan ett mycket gott samarbete med Lunds universitet och nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka Helsingborg som studentstad. Ett viktigt mål är dessutom att öka forskningens och utbildningens genomslag i det regionala näringslivet och samhället, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Lunds universitet satsar på nya utbildningar på Campus Helsingborg och det kan vi göra tack vare politikernas och näringslivets fantastiska stöd och intresse. Det finns en stark vilja från båda samverkansparter att Helsingborg ska vara en ledande utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö och nu har vi tydliga mål för att uppnå detta tillsammans, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg.

De mål som är formulerade i avtalet är:

Öka tvärvetenskaplig och högkvalitativ utbildning, forskning och innovation vid Campus Helsingborg

Stödja strategiska satsningar vid Campus Helsingborg

Skapa goda förutsättningar som stimulerar och ökar antalet studenter och anställda från hela världen vid Campus Helsingborg

Utveckla regional samverkan med näringsliv och samhälle

Utveckla Campus Helsingborgs fysiska och digitala plattformar för gränsöverskridande samverkan - så kallad trippel helix

Avtalet gäller 2020 – 2024.

För mer information:

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg 042-10 50 87

Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg, 046-222 97 34

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, 072-227 17 14

Emelie Esberg, operativ chef näringslivs- och destinationsutveckling, 072-974 77 86

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.