Skip to main content

Ökad valfrihet inom hemvården

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 15:18 CEST

Vård- och omsorgsnämnden har den 19 september 2012 beslutat att anta det förfrågningsmaterial som gäller Fritt Omsorgsval och därmed kan upphandlingsprocessen påbörjas.

I enlighet med den politiska överenskommelsen som Treklövern (Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna) samt de Rödgröna (Socialdemokratiska arbetarpartiet och Miljöpartiet de gröna) antog i april 2011, inleds nu den upphandling som ska möjliggöra en ökad valfrihet inom hemvården.

Förenklat sett ska helsingborgaren som är i behov av vård och omsorg i form av hemvård kunna välja att få tjänsterna utförda av antingen den kommunala utföraren, Omsorg i Helsingborg, eller av en privat entreprenör.

Den nya modellen ska börja gälla från och med den 1 oktober 2013.

– Som politiker är jag övertygad om att helsingborgarna vill få en ökad valfrihet, men valet ska vara så enkelt som möjligt. Vår modell består av ett kommunalt respektive ett privat alternativ, säger Richard Lundberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

För ytterligare information kontakta:
Richard Lundberg (m), ordförande, vård- och omsorgsnämnden, 0732-31 13 49

Niklas Sommelius, stabschef, vård- och omsorgsförvaltningen, 0732-31 55 15 niklas.sommelius@helsingborg.se