Skip to main content

Öppet hus med utbildarna för sfi och SAS

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:51 CET

Tid: Fredagen den 25 november kl. 13-15
Plats: Helsingborgs Lärcentrum, utvecklingsnämndens förvaltning, Järnvägsgatan 35


Sex utbildningsanordnare/skolor har godkänts som utbildare i sfi, svensk­ undervisning för invandrare och SAS, svenska som andraspråk nästa år. På fredag kan man  träffa  utbildare och studie- och yrkesvägledare på öppet hus.

Medias  representanter är välkomna.

Utvecklingsnämndens förvaltning har godkänt de sex utbildningsanordnare som ansökt  om auktorisation för att få undervisa i sfi och  SAS. I höst  ska de som  redan studerar svenska  välja utbildare. För att  underlätta valet för dem  bjuder sfi-mottagningen på Helsingborgs Lärcentrum in till öppet hus.

Följande utbildare medverkar: Länk till respektive skolas information inför kundvalet.

•   Eductus

•   Folkuniversitetet

•   Komvux Kärnan (Helsin bors stads  e en utförare)

•   Lernia  Utbildning

•   Merit  utbildning

•   NK Datacenter

 
Förutom representanter för utbildarna är studie- och yrkesvägledare på plats. På helsingborg.se finns  mer information om kundvalet.

För  ytterligare  information:  Katharina Björkman, rektor, 042 - 10  73 42
eller
Margret Berglund-Nilsson, enhetschef Entren/Lärcentrum, 042-72 13.