Skip to main content

Öppet möte om Helsingborgs kulturprogram

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 06:00 CEST

Kulturförvaltningen bjuder in till möte om förslaget till kulturprogram torsdag 26 maj. Då ges tillfälle till information, frågor och diskussion.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Helsingborgs stad ska ha ett kulturprogram, som syftar till att göra Helsingborg till en attraktiv kulturstad. Syftet med kulturprogrammet är att visa riktningar och prioriteringar i stadens arbete på kulturområdet.

Förslaget till kulturprogram går ut på remiss över sommaren 2016. Det innebär att det går att lämna synpunkter på förslaget till program innan det beslutas i kulturnämnden. Kulturnämnden ska sedan lämna det vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

Därför välkomnar kulturförvaltningen dina synpunkter!

Under remisstiden kommer det att finnas en analog brevlåda på biblioteket där det går att lämna synpunkter skriftligt. Det går också bra att skicka e-post till kulturnamnden@helsingborg.se

Vad: Öppet möte om förslaget till kulturprogram för Helsingborg
Var: Helsingborgs stadsbibliotek
När: Torsdag 26 maj 18.30 – 19.30. Ett andra möte kommer att hållas måndag 22 augusti 18.30 – 19.30
Hur: Mötet börjar med information från kulturförvaltningen. Därefter finns tid för frågor och diskussion.

Arrangemangskontakt: Birgitta Killander, Strategisk utvecklare kulturförvaltningen. 070-210 50 83 eller birgitta.killander@helsingborg.se

Foto: Dennis Nilsson

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.