Skip to main content

Öppna hus om nya Ångfärjan

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 12:04 CET

Den som är intresserad av framtidsplanerna för området Ångfärjan är välkommen till öppna hus den 10, 11 och 13 november.

Planerna går vidare för hotell- och kongresscentret Saltkristallerna samt för de nya bostäderna i området Ångfärjan i centrala Helsingborg. Vid de öppna husen redogörs för aktuell status i planeringen och ansvariga tjänstemän från staden finns på plats för frågor och förklaringar. Där visas också bilder, gestaltningar och modeller, samt redogörs för hur planeringen justerats sedan föregående fas.

–        Vi önskar ge den som besöker oss möjlighet till en grundlig och allsidig uppfattning om planerna. Själva upplägget med öppet hus fick mycket uppskattning i våras, även från besökare som starkt ogillar själva planerna. Vi gör därför om det och kryddar denna gång med ett tredje öppet hus ute mitt i staden, i ett tält på Stortorget, säger biträdande kommunikationsdirektör Martin Arkel.

Tider och platser

- Onsdag den 10 och torsdag den 11 november kl 16.00-19.00, Stadsbyggnadshusets foajé,
Järnvägsgatan 22
- Lördag den 13 november kl 11.00-15.00, Stortorget (tält nära Fahlmans konditori)

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för att bygga en kongress- och hotellbyggnad och en byggnad för bostäder och verksamheter i området Ångfärjan.. Planen ska även göra det möjligt att flytta Ångfärjestationen, samt vidare studera kopplingar till inre hamnen (Tullhuset), Badhusgatan, Sundstorget och Kungsgatan. En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är också under framtagande. Detaljplanens handlingar finns utställda i Stadsbyggnadshusets foajé (Järnvägsgatan 22) mellan 1-22 november.

Mer information:
www.helsingborg.se/angfarjan
(där finns även diverse bilder)

Martin Arkel, biträdande kommunikationsdirektör, 0702 81 61 76
Carl Welin, planarkitekt, 0732 31 14 37
Per Fladvad, projektkoordinator, 0706 93 03 80