Skip to main content

Pressinbjudan: Stadens nya enhet för forskning och utveckling invigs

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 11:19 CEST

Fredagen den 12 september invigs Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet, FoU Helsingborg. Syftet med enheten är att sammanföra forskning och praktik för att på så vis bidra till arbetet med ett socialt hållbart Helsingborg.

– Enhetens styrka är vår förmåga till överblick och helhetssyn samt vår starka koppling till både verksamheterna och till forskarvärlden, säger enhetens chef Anna-Karin Bergman.

Arbetet på enheten styrs av de behov som stadens verksamheter har vad avser forskning och utveckling. Något som konkret innebär att enheten kan ge stadens olika förvaltningar råd i forskningsfrågor, men även driva större projekt eller hjälpa forskare med deras kontakter med staden. Den gemensamma nämnaren för enhetens aktiviteter är att de kommer stödja forskning och utveckling som bidrar till social hållbarhet.

– Enhetens arbete utgår från ett helhetperspektiv vad avser stadens verksamheters behov av forskning. Dels för att bygga en bro mellan forskning och praktik, dels för att effektivisera arbetet mot social hållbarhet genom att samla resurserna till ett ställe. Något som i förlängningen alla stadens invånare ska kunna dra nytta av.

Invigningen pågår mellan klockan 13 och 15, fredagen den 12 september på Mindpark i Helsingborg. Medverkar gör bland andra Anders Lundström, (KD), Socialnämndens ordförande, Dinah Åbinger, Socialdirektör, samt Marcus Knutagård, Lunds universitet Campus Helsingborg.

Vill du komma? Vänligen meddela detta senast torsdag, 11/9, klockan 17 .00 till press- och medieansvarig Mattias Hennius på mattias.hennius@helsingborg.se. Han nås även på: 042-10 53 57.

För mer information kontakta:
Anna-Karin Bergman, FoU chef, tel 042 -10 66 51
anna-karin.bergman@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.