Skip to main content

Pressinbjudan: Vad händer i Helsingborg vid ett 100-årsregn?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:13 CET

På uppdrag av Helsingborgs stad har Sweco tagit fram en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är störst. Staden har låtit göra utredningen för att fördjupa kunskapen om hur centralorten påverkas vid skyfall och hög havsnivå. Avsikten har varit att få fram en helhetsbild som kan användas för prioritering av var klimatanpassningsåtgärder ska sättas in för att minska stadens sårbarhet.

Vi bjuder in till en pressträff för att presentera utredningens resultat.

Tid: torsdag 10 november klockan 09:00
Plats: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22


Medverkande:

Björn Almström, uppdragsledare, Sweco
Magnus Ydmark, Helsingborgs stad stadsledningsförvaltningen, enhetschef
Malin Rizell, Helsingborgs stad stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningschef översiktsplanering
Emilie Björling, Helsingborgs stad stadsbyggnadsförvaltningen, vattenplanerare
Mats Norberg, NSVA, gruppchef på avdelningen Ledningsnät och projekt, NSVA


För mer information kontakta:
Malin Rizell, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 75 69, e-post: malin.rizell@helsingborg.se

Mats Norberg, gruppchef på avdelningen Ledningsnät och projekt, NSVA
Tel: 010-490 97 75, e-post: mats.norberg@nsva.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument