Skip to main content

Projektet Klimatsmart mat i magarna och inte i soporna får ekonomiskt stöd

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 14:00 CET

Nu är det klart, Helsingborgs stads projekt för klimatsmart mat får 2,3 miljoner i stöd från Naturvårdsverket och deras satsning Klimatklivet. Metoderna testas redan med framgång, men detta gör att vi kan skala upp det ytterligare och på sikt minska klimatpåverkan med 40 procent.

- Vi som samarbetar för att förverkliga detta är otroligt glada och taggade nu när vi fått veta att vi får pengarna, säger Sofia Mattsson, projektledare.

Huvudsyftet med Klimatsmart mat i magarna och inte i soporna är att Helsingborgs skolor och förskolor ska servera mer klimatsmart mat och minska på matsvinnet. För att lyckas med detta kommer vi att arbeta med att utbilda personal, elevinflytande, matupplevelsen, beteendepåverkan (nudging) och uppföljning. Tanken är också att skapa en modell som kan spridas inom kommunen och även till andra kommuner.

- Vi har redan idag har testat modellen i liten skala på Tycho Brahe skolan och det har fallit väl ut. I veckan blev eleverna belönade med äppelpaj för att de har lyckats minska maten de slänger med cirka 50 procent på bara några veckor, säger Sofia Mattsson

Genom det ekonomiska stödet kommer projektet att kunna drivas på fler skolor och förskolor. Den största delen av pengarna kommer gå till att anställa två heltidstjänster som ska jobba med projektledning, kommunikation och inspiration i två år. Vi har också fått pengar för utbildning, inspiration och en del kompletterande tekniska och digitala lösningar.

Med åtgärderna beräknas klimatpåverkan minska med 16 procent till år 2020, vilket motsvarar en minskning med nästan 900 ton koldioxid per år. På ännu längre sikt är målet att klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska ligga på max 1,5 kilogram koldioxid per kilo inköpt livsmedel. Det motsvarar en minskad klimatpåverkan med 40 procent jämfört med 2016.

Projektet är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen och NSR.

Kontakt:
Sofia Mattsson. projektledare
Telefon: 073-231 11 71
E-post: sofia.mattsson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.