Skip to main content

Riksmediers behandling av Öresundsregionen - rapporten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 15:46 CEST

Studien "Öresundsregionen - ett vitt hål i riksmedierna" finns nu publicerad i sin helhet på www.oresundshuset.nu. Summarisk sammanfattning av innehållet:

  • Skåne och övriga regionen har ett mycket litet utrymme i riksmedia
  • När riksmedia rapporterar från Öresundsregionen handlar ca 70 procent om brott. På andra plats lite kultur och sedan spridda informationer.
  • Ett liknande mönster verkar gälla Västra Götalandsregionen.

Studien har gjorts på uppdrag av Helsingborgs stad och genomförts av Rapidus.

Bakgrund
I Öresundsregionen bor ca 3,7 miljoner människor. Regionen bidrar med ca 26 procent till Sveriges och Danmarks BNP. I Öresundshuset i Visby deltar för tredje året en rad skånska och danska aktörer för att  belysa vad regionen gör och kan göra för riket. www.oresundshuset.nu

 Mer information

Martin Arkel, biträdande kommunikationsdirektör Helsingborgs stad, martin.arkel@helsingborg.se eller 042-10 59 13