Skip to main content

Risk för fallande grenar och träd och höga vattennivåer efter stormen

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 12:28 CET

Det har fallit en hel del träd i parker och skogar under stormen. Dessutom är både Strandvägen, Gröningen och Helsingborgs stränder under vatten på grund av höga vattennivåer.

Stadsbyggnadsförvaltningen fokuserar arbetet på framkomlighet och säkerhet och ber invånare att respektera eventuella avspärrningar och i övrigt vara uppmärksamma när de är ute.

Högt vatten på Strandvägen och på Helsingborgs stränder
Hela Strandvägen är avstängd sedan fredag förmiddag. Detta på grund av att de höga vattennivåerna i Öresund i kombination med blåsten lett till att gatan översvämmats. Vattennivåerna är också höga på Gröningen, på Båthusgatan och vid Helsingborgs stränder.

Skador i parker och naturområden
Även vid den här stormen har det fallit en hel del träd i våra parker, skogar och naturområden. Av säkerhetsskäl kan stadsbyggnadsförvaltningen förmodligen inte börja säkra områdena förrän under lördagen, då det beräknas ha slutat blåsa. Invånare bör undvika att vistas i skogen åtminstone den närmaste veckan, eftersom det fortfarande kan välta träd och falla ner grenar.

Skador på julbelysningen
Stormen Sven har gått hårt åt Helsingborgs julbelysning. Delar av Södra Storgatan, Lilla Torggatan och Prästgatan är till exempel avstängda eftersom de stora ljuskronorna som hänger där kan skadas i blåsten.

Kontaktperson:
Anna Örtegren, områdesansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 39, e-post: anna.ortegren@helsingborg.se

 

Bifogade filer

Word-dokument