Skip to main content

Rivning är startskottet för stadsutveckling i Oceanhamnen

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 14:24 CEST

Fredagen den 29 augusti presenterades Oceanhamnen i Helsingborg. En
stadsdel med bostäder, kontor, restaurang och handel. Nu inleds arbetet med att
riva de gamla hamnmagasinen längst ut på piren.

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Gamla hamn- och industriområden i södra centrala Helsingborg ska omvandlas till fyra nya stadsdelar. Först ut är Oceanhamnen som ligger vid det centrala hamninloppet.

Längst ute på pirspetsen ligger ett flertal gamla hamnmagasin som nu ska rivas för att ge plats åt de nya planerna. Rivningen av interiörerna påbörjades redan i mitten av augusti och nu inleds rivningen av fasaderna.

– Rivningen är startskottet för den stora omvandlingen av Oceanpiren. Under de kommande åren ska området utvecklas från ett slitet hamnområde till en ny spännande stadsdel i centrala Helsingborg, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

I Oceanhamnen, ett stenkast från Knutpunkten, planeras i en första etapp för cirka 320 bostäder och 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler nära vattnet. En gång- och cykelförbindelse från Knutpunkten till ett centralt beläget torg i Oceanhamnen är en viktig länk för att knyta ihop området med centrum. I anslutning till förbindelsen planeras en park i torrdockan. Med en kanal genom piren, där småbåtar kan passera, skapas den första ön i den urbana arkipelagen.

– Rivningen av hamnmagasinen kommer att pågå fram till 2015 och när den är färdig kan vi påbörja de förberedande markarbetena i området. Om allt flyter på kan vi ha en första byggstart av byggnader under 2016, säger Anders Landsbo, projektledare för H+.

Läs mer på helsingborg.se/oceanhamnen


För mer information kontakta Helsingborgs stad:
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, telefon 042-10 50 87
Anders Landsbo, projektledare H+, telefon 073-412 90 29

Bildtexter:
Bild 1.
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, berättar om
stadens planer för Oceanhamnen.
Foto: Lovisa Fredén

Bild 5 och 6 (grävmaskin).
Rivningen av taket sker sakta men säkert och det mesta av materialet i de gamla
magasinen återvinns.
Foto: Lovisa Fredén

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.