Skip to main content

Rooms

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 06:01 CET

Fotografier av Kristina Eldon
5 februari - 8 maj 2016
Dunkers kulturhus, 81 m2

Kristina Eldons konstnärskap undersöker bildrummet. Hon begränsar betraktarens tillgång genom att använda sig av gardiner, väggar, dörrar, fönster och även tunna, genomskinliga material. I utställningen Roomsvisar vi också hennes senaste fotografier av unga kvinnor som döljer sina ansikten bakom sina händer. Enligt Eldon, markerar kvinnorna ”en gräns och skapar sin egen plats i rummet genom en enkel rörelse.”

Curator Michelle Marie Roy ger en feministisk tolkning av kvinnornas mångtydiga gest och ställer frågorna ”Hur läser vi kvinnornas händer? Försöker de att omintetgöra en påträngande blick? Hävdar kvinnorna sig, eller är de fängslade och maktlösa? Förutom en undersökning av bildrummet, anspelar Eldons fotografier av unga kvinnor, och fragmenterade interiörer, på hemmets miljö och det komplicerade förhållandet kvinnor har haft med den, genom historien.”

Vernissage fredag 5 februari 18:00
Curator Michelle Marie Roy och Kristina Eldon presenterar utställningen 18:30

Arrangemangskontakt:
Michelle Roy
michelle.roy@helsingborg.se
076-871 80 08

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.