Skip to main content

Så ska kvaliteten och delaktigheten öka inom Helsingborgs äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 11:47 CET

Under torsdagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden godkändes flera åtgärdsplaner som de olika utförarna av Helsingborgs äldreomsorg har tagit fram. För kommunala Omsorg i Helsingborg är målet att åtgärderna ska ge ökad kvalitet och göra kunderna mer delaktiga.

I Socialstyrelsens kundundersökning 2017 fick delar av Helsingborgs äldreomsorg goda omdömen. Till exempel är 88 % respektive 94 % nöjda med vår hemvård och vår hemservice. Men undersökningen visade även på områden som behöver förbättras, främst inom vårdboende. Vilket vård- och omsorgsförvaltningen tar krafttag för att åstadkomma.

Omsorg i Helsingborg, den kommunala utföraren av äldreomsorg, har arbetat fram åtgärdsplaner för respektive vårdboende och hemvårdsområden. Några av åtgärderna har startats omgående med syfte att ge snabb effekt medan andra är mer långsiktiga. Några av de direkta åtgärderna är att förbättra maten och måltidsmiljön genom måltidsobservationer och ett utvecklat samarbetar med måltidsutvecklarna. Medarbetarna ska även få mer utbildning kring den genomförandeplan som ska utformas med varje enskild kund och som baseras på dennes önskemål angående exempelvis aktiviteter.

– Med genomförandeplaner skapar vi mer delaktighet för kunderna och det är viktigt att både de och våra medarbetare förstår betydelsen av innehållet, säger Jeccica Linde, utvecklingschef inom Omsorg i Helsingborg.

En annan åtgärd för att öka delaktigheten är att under våren genomföra delaktighetsslingor på vårdboendena Dunkerska huset, Tuvehagen, Borgvalla och Lundhagen. Tanken är att stödja hyresgästens förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål så att människor på det sättet upplever att de har makt över sin egen situation. Samtalen centreras kring ett särskilt valt vardagligt tema. Under vårens delaktighetsslingor kommer temat att vara aktiviteter.

För att göra anhöriga mer delaktiga kommer Omsorg i Helsingborgs vårdboende börja skicka nyhetsbrev med aktuell information, men även med stående upplysningar om exempelvis vilka aktiviteter som sker på boendet under veckan och var man kan vända sig med synpunkter och klagomål. Vårdboendena kommer även bjuda in till fler möten med hyresgästerna och de anhöriga.

Som en av de mer långsiktiga åtgärderna har Omsorg i Helsingborg anställt sex kvalitetsledare inom äldreomsorgen. Dessa hjälper medarbetarna med att öka kundernas delaktighet.

– Kvalitetsledarna ser även till så att samtliga verksamheter implementerar koncepten för vårdboende och för hemvård. Dessa koncept lanserade vi i augusti 2017 för att skapa mer enhetliga verksamheter med hög kvalitet, säger Jeccica Linde.

För mer information

Jeccica Linde, utvecklingschef, Omsorg i Helsingborg
Telefon: 042-10 47 91
E-post: jeccica.linde@helsingborg.se

Viweca Thoresson, t.f. omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 31 37
E-post: viweca.thoresson@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.