Skip to main content

Samarbete Skolstaden – Lunds universitet/Campus Helsingborg

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 14:21 CEST

Skolstaden och Lunds universitet/Campus Helsingborg är i färd med att bygga upp ett nära samarbete. Mångårigt goda relationer har under det senaste året intensifierats.

 

-Skolstaden är en av Sveriges största gymnasieskolor och en spännande samarbetspartner för oss. Vi har redan fått många väldigt duktiga elever från Skolstaden och vill såklart gärna att det kommer fler, säger Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg.

-För Skolstaden innebär samarbetet att vi tillför verksamheten ytterligare en dimension, genom att vi till exempel får ta del av den forskarkompetens som finns på Campus. Våra elever ges möjligheten att redan på gymnasiet få en försmak av universitetsvärlden, framhåller Skolstadens verksamhetschef Björn von Wachenfeldt.

Ett konkret samarbete inleddes sommaren 2010, då Skolstaden och Campus Helsingborg tillsammans gick in i det av Energimyndigheten finansierade projektet Den hållbara Skolstaden. De nära relationer, som därigenom byggdes upp har med tiden utvecklats och förgrenat sig till flera områden. Det innebär till exempel att Skolstadselever har möjlighet att delta i undervisning nere på Campus och att forskare från Campus kommer att ansvara för enskilda kurser i Skolstaden. Campus planerar och deltar även i fortbildningsinsatser för Skolstadens medarbetare, främst när det gäller hållbar utveckling.

Samarbetet inkluderar även att Skolstadens medarbetare tar emot och handleder lärarkandidater från Campus Helsingborgs framväxande lärarutbildning.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Falkheimer                                                         Björn von Wachenfeldt
Rektor                                                                                Verksamhetschef
Campus Helsingborg                                                     Skolstaden
Tel: 042 35 65 40, 0727 28 22 14                                 Tel: 042 10 55 25, 0732 31 14 04

Bifogade filer

PDF-dokument