Skip to main content

​Samverkansöverenskommelse för ett tryggt och säkert Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 10:35 CET

Helsingborgs stad och Polisen nordvästra Skåne undertecknade den 15 mars 2018 en samverkansöverenskommelse.

Idag har Helsingborgs stad och Polisen nordvästra Skåne undertecknat en samverkansöverenskommelse. Tillsammans kraftsamlar nu staden och polisen för trygghetsskapande och brottförebyggande åtgärder under 2018-2020.

– Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i arbetet, så att vi med gemensamma krafter når bättre resultat. Vi slår nu fast en gemensam hög ambition när det gäller att bekämpa brottslighet och öka tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

– Utifrån vår gemensamma lokala lägesbild har vi analyserat bakomliggande orsaker och därefter enats om inriktning och fokusområden för det gemensamma arbetet. Detta gör att vi bättre kan koordinera resurser, kompetenser och kunskaper som ligger i respektive myndighet, säger Sven Holgersson, lokalpolischef i Helsingborg.

– Vi kommer att fokusera på den organiserade brottsligheten, öppen narkotikaförsäljning, otrygghet och våld på allmän plats samt social oro, fortsätter Sven Holgersson.

– Nu ska vi sätta handlingsplanen i verket. Jag är glad över den Helsingborgsmodell som vi skapat där förvaltnings- och bolagschefer tillsammans med polis, tull och räddningstjänst nu samverkar på bred front för att motverka brottslighet och öka tryggheten. Handlingsplanen innehåller en rad insatser, däribland; myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, tillslag mot öppen narkotikahandel, minska missbruk av narkotika i skolmiljö, utökad missbruksvård i stadens regi och utökad nattvandring för att nämna några. Nu går vi från ord till handling, sammanfattar Peter Danielsson.

För mer information: se bifogad överenskommelse eller kontakta:

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M); 042-10 50 87, peter.danielsson@helsingborg.se

Sven Holgersson, lokalpolischef Helsingborg; 010-561 59 11, sven.holgersson@polisen.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.