Skip to main content

Sex utbildningsanordnare godkända för Sfi

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 09:46 CET

Sex utbildningsanordnare får undervisa invandrare i Helsingborg i svenska nästa år. Det är dubbelt så många som idag. Vilka som får uppdrag avgör de cirka 900 studerande själva i det nya kundvalssystemet som införs den 1 januari 2012.

Utvecklingsnämndens förvaltning har godkänt de sex utbildningsanordnare som ansökt om auktorisation för svenskundervisningen för invandrare, sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå, SAS.

– Det stora intresset från utbildningsanordnarnas sida är mycket glädjande. Våra sfi-studerande får nu möjlighet att välja exakt den undervisning som passar dem bäst. Jag hoppas det ska leda till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden eller att man går vidare till fortsatta studier, säger Christian Orsing (M), ordförande i utvecklingsnämnden.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng kan utformas så att de studerande kan välja mellan offentliga eller fristående utbildningsanordnare. Detta blir nu verklighet i Helsingborg nästa år. Nacka och Kungsbacka har sedan tidigare kundval inom sfi.

I höst ska de elever i Helsingborg som redan studerar sfi göra sitt val. De kan välja mellan Eductus, Folkuniversitetet, Komvux Kärnan (Helsingborgs stads egen utförare), Lernia Utbildning, Merit Utbildning och NK Datacenter.

Samtliga erbjuder studier på heltid eller deltid och man kan kombinera sina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Kurser erbjuds på dagen, kvällen eller på distans. Hittills har utvecklingsnämnden upphandlat SFI-anordnarna enligt lagen om offentlig upphandling. Komvux Kärnan, Lernia och NK Datacenter har uppdrag fram till årsskiftet.

För ytterligare information: Christian Orsing (M), ordförande i utvecklingsnämnden, tfn 070 301 07 26. Birgitta Randås, ansvarig tjänsteman för kundvalet 073-231 13 05

 

Med vänliga hälsningar

 

Nina Gregoriusson
Vik. Informationsansvarig

 

Utvecklingsnämndens förvaltning
Utvecklingsstaben

Besöksadress: Järnvägsgatan 35

Telefon: 042-105000

Direkt: 042- 10 39 76

Mobil: 0732-31 55 63

www.helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument