Skip to main content

Skåne Nordväst: Unik Strukturplan för Skåne Nordväst går nu ut på remiss

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 10:45 CEST

Sedan 2010 driver kommunerna i Skåne Nordväst ett projekt kring gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. Arbetet har lett fram till en gemensam Strukturplan som presenterar vilken utveckling som kommunerna prioriterar. Fram till den 29 oktober är Strukturplanen ute på remiss.

Strukturplanen visar en politisk inriktning för den fysiska planeringen för Skåne Nordväst, vilket skapar en tydlig helhetsbild. Den visar gemensamma ställningstaganden och hanterar storskaliga och övergripande frågeställningar och projekt som har betydelse på regional, nationell och internationell nivå. Exempel på sådana frågor är en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt utveckling av regionalt betydelsefulla orter.

Strukturplanen presenterar tre viktiga framgångsfaktorer för Skåne Nordväst: satsning på infrastruktur, kvaliteter i landskap och näringsliv samt utveckling av regionalt viktiga orter.

- Det här är ett unikt samarbete som har uppmärksammats av bland annat Sveriges kommuner och landsting. Vi har inom Skåne Nordväst tagit ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla våra samhällen, infrastruktur och kollektivtrafik för att binda ihop kommunerna ännu mer. Vi hoppas att Strukturplanen även kan fungera som ett gott exempel för hur regionala samarbeten kan fungera, säger Peter Danielsson, ordförande för Skåne Nordväst.

Sedan 2010 har uppemot ett 100-tal politiker och tjänstemän från de 11 kommunerna deltagit i fem tematiserade rådslag för att diskutera infrastruktur, grönstruktur, arbete och verksamheter, boende och bostadsförsörjning samt helheten.

- Det finns flera vinster med det här samarbetet utöver en gemensam Strukturplan. Arbetet har även lett till ökad kompetens, deltagarna har lärt känna kommunernas fysiska förutsättningar samt att alla har utvecklat sina nätverk, säger Magnus Ydmark, projektledare, Helsingborgs stad.

Fram till den 29 oktober kan myndigheter och kommuner lämna synpunkter på Strukturplanen. Före årsskiftet planeras Strukturplanen antas som planeringsunderlag i respektive kommuns fullmäktige.

Strukturplanen i sin helhet hittar du här!
http://www.skanenordvast.se/vi-arbetar-med/infrastruktur-och-samhallsplanering/oversiktlig-planering/

För mer information kontakta:
Peter Danielsson, ordförande, Skåne Nordväst, telefon 042-10 50 87
Magnus Ydmark, projektledare, Helsingborgs stad, telefon 042-10 50 78

Kort om Skåne Nordväst
Skåne Nordväst är det samlade namnet för det politiska samarbetet över kommungränserna. Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.