Skip to main content

Skola + fritidsverksamhet – en lyckad kombination för barn och ungas välmående i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 10:28 CEST

Vårens hälsoprojekt på Bårslövs skola har gett goda resultat. Eleverna har blivit mer aktiva, mer medvetna om betydelsen av rörelse och effekterna av det är bland annat att man upplever att elevernas koncentrationsförmåga ökat.

Samtidigt som vårterminen 2014 startade så startades även hälsoprojektet ”Bli ditt bästa jag!” upp på Bårslövs skola och Bårslövs fritidsgård. Syftet var att förbättra elevernas fysiska och psykiska
hälsa och öka deras medvetenhet om vad som påverkar hälsan. Och nu, endast sex månader senare, kan man redan se positiva resultat.

Engagemang från både elever och personal
Projektet hade fyra mål som alla är uppfyllda.  elevgruppens totala fysiska aktivitet har ökat med minst 50 procent och deras medvetenhet kring hälsofrämjande faktorer har även den ökat med minst 50 procent. Eleverna har också fått prova på minst tre olika aktiviteter samtidigt som deltagandet i olika föreningar har ökat. Utöver projektmålen har man också kunnat se andra positiva effekter såsom en ökad koncentrationsförmåga och en mer positiv attityd till fysisk aktivitet.

- Arbetet handlar om att i förlängningen öka elevernas måluppfyllelse. Eleverna trivs på skolan, de mår bra, de rör sig betydligt mer och de är bättre koncentrerade nu, vilket skapar bra förutsättningar för att arbeta vidare med de här frågorna, säger projektledare Gustaf Andersson på Elevhälsan.

Han berättar också att engagemanget från personalen, både på skolan och på fritidsgården, och eleverna har varit stort vilket har lett till att resultatet blivit så bra som det blivit.

Lyckat samarbete mellan nämndernas verksamheter
Bårslövs skola har fått agera pilotprojekt för att se hur mer fysisk aktivitet kan bli en naturlig del av barns vardag. Tanken är att arbetssättet nu ska kunna presenteras för andra skolor inom Kunskapsstaden Helsingborg och redan nu har flera skolor visat intresse.

Projektuppdraget att skapa ett koncept för att göra fysisk aktivitet till en naturlig del i barns vardag kom från ett beslut i kommunfullmäktige i juni 2013 riktat till barn- och utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. En projektgrupp med medarbetare från både skolan och fritidsverksamheten har samarbetat med uppdraget, som nu gett fantastiska resultat.

Charlotte Zethelius, ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, och Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är båda väldigt nöjda med det resultat som den här satsningen har gett.

- Det handlar om ett samarbete mellan skola och fritidsverksamhet där alla vuxna runt eleven arbetar mot samma mål, fysisk och psykisk hälsa. Projektet ska nu bli ett koncept för alla skolor att kunna arbeta efter till en mycket ringa kostnad.

Mer information om projektet kan du få av:
Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef Kunskapsstaden Helsingborg
042-10 64 51

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument