Skip to main content

Skolan som språngbräda för miljonprogramsområdena

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 08:30 CEST

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen

Hur ska man klara av utmaningarna i att bygga om och förändra miljonprogramsområden? I Öresundshuset i Almedalen diskuteras hur man kan använda skolan som språngbräda för att lyfta miljonprogramsområdena. Medverkar gör representanter från Drottningshögsskolan och Helsingborgs stad tillsammans med bland andra riksdagsledamot Veronica Palm, (S) och Carlos Rojas, konsult inom miljonprogramsutveckling.

I Europa finns det 37 miljoner lägenheter byggda på 60-talet. I Sverige bor var fjärde person i ett miljonprogramsområde. Alla dessa områden är unika men utmaningarna och svårigheter är olika. Hösten 2001 startade Helsingborgs stad ett stadsförnyelseprojekt, DrottningH, i stadens första miljonprogramsområde. Det som gör projektet unikt är att det skall pågå under 20 år och har ett tydligt fokus på fysisk, social och ekologisk hållbarhet. I projektet är alla stadens förvaltningar engagerade.

– Drottninghögsskolan har under flera år arbetat målmedvetet med att höja elevernas resultat. Vi har lyssnat på vad forskningen säger och använt det i undervisningen vilket gett resultat. Hundra procent godkänt på nationella provet i svenska för årskurs sex. På Drottninghögs skola är det ett sensationellt bra resultat, säger Cecilia Warntoft, rektor på Drottninghögsskolan.

Helsingborg deltar i en forskarcirkel, som anordnas av Malmö högskola, där man träffas forskare och myndigheter som arbetar i utsatta områden i Malmö, Landskrona och Helsingborg för att titta på sociala riskfaktorer och hur dessa kan motverkas. Forskarcirkeln har tittat på faktorer som påverkar barns lärande och kommit fram till att många faktorer ligger utan förskolans ansvarsområde. Det kan handla om allt från frukost, föräldrarnas syn på utbildning till vilka förebilder man träffar. I forskarcirkeln på Drottninghög kom idén att istället för att titta på den fysiska förändringen och hur den skall kunna finansieras fokusera på att få Stadens bästa skola.

– En bra skola lockar barnfamiljer till ett område och då är det inte heller något problem att hyra ut eller sälja lägenheter i området. För att kunna få Sveriges bästa skola måste alla samarbeta kring de faktorer som påverkar barns lärande. Alla är medvetna om att utbildning och arbete är de två viktigaste faktorerna för att minska utanförskap, säger Ingrid Johnsson, verksamhetschef, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Medverkande: Veronica Palm, riksdagsledamot (S), riksdagen. P-O Hallin, professor, Malmö högskola. Heidi Svenningsen Kajita, arkitekt MAA, Köpenhamn. Ingrid Johnsson, verksamhetschef, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad, Carlos Rojas, vd samt rådgivare och konsult inom miljonprogramsutveckling, MIKLO och Magnus Jälminger, ordförande stadsbyggnadsnämnden (M), Helsingborgs stad. Moderator: Trine Grönlund. 

Tid och plats: Tisdagen 2 juli 13.30-14.30 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats

Läs mer: Mer information om veckans program i Öresundshuset finns på www.oresundshuset.nu eller på Facebook, Twitter, Bambuser och Youtube under vinjetten Oresundshuset. Seminariet livesänds så att även de som inte är på plats i Almedalen kan ta del av det: http://bambuser.com/channel/Oresundshuset

Kontakt:
Arne Gunnarsson, 073-231 50 51, arne.gunnarsson@helsingborg.se