Skip to main content

Socialnämnden tar ett helhetsgrepp kring arbetet mot bostadslöshet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2013 14:02 CEST

Den 24 oktober fattar socialnämnden beslut om att ta ett utökat kommunalt ansvar i kampen mot bostadslöshet. Verksamhetsbidraget till frivilligorganisationer för hemlösa kommer successivt förändras från bidrag till boendeplatser till ett utvecklingsbidrag för förbättrad dagverksamhet. Samtidigt öppnar socialnämnden ett nytt stödboende för bostadslösa, utökar satsningen på Bostad först och planerar dagverksamhet i centrala Helsingborg.

Vid ett öppet pressmöte presenterades idag ett omfattande paket på hur Helsingborgs stad och socialnämnden avser att gå vidare i arbetet för att bekämpa bostadslösheten.

Nytt stödboende på Kronan
Kronan – det före detta motellet vid Ängelholmsvägen som idag fungerar som boende för psykiskt funktionsnedsatta – kommer under 2015 att bli ett nytt stödboende för bostadslösa personer med bland annat missbruksproblem. Här ska de få ett ordnat och tryggt boende i egen lägenhet, stöd dygnet runt, en långsiktig individuell handlingsplan och dagverksamhet i samarbete med olika
frivilligorganisationer.

Samtidigt blir stadens stödboende Fenix ett mer renodlat akutboende. Ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta är sedan tidigare planerat i Mariastaden och öppnar våren 2015.

Avvecklat stöd till nattverksamhet på Hemlösas hus
Eftersom Helsingborgs stad nu tar fullt ansvar för bostadslösheten i staden kommer föreningsbidraget till Frihamnen/Hemlösas hus enbart att gå till dagverksamhet från och med våren 2015. Framöver kommer finansiering av eventuell boendeverksamhet som inte drivs av staden att ske genom upphandling, inte via föreningsbidrag.

Satsning på Bostad först
Samtidigt fortsätter satsningen på Bostad först, som blir en permanent del av verksamheten 2014. Bostad först är en metod med goda forskningsresultat, där bostadslösa erbjuds kontrakt på en egen lägenhet, kombinerat med stödinsatser. I dagsläget finns 15 lägenheter i verksamheten. Ytterligare tre har redan övergått till eget, vanligt hyreskontrakt. Det finns idag löfte om ytterligare nio lägenheter under 2014 och förhoppningen är att kunna erbjuda upp till tio nya lägenheter per år, i samarbete med stadens fastighetsbolag.

Dagverksamhet i centrum
Socialnämnden ska också satsa på en ny dagverksamhet i centrala Helsingborg. Med fördel kan den drivas av någon av stadens samarbetspartners inom föreningslivet.

Stadens gemensamma strategi
I mars i år antog kommunfullmäktige en långsiktig strategi, som ska fungera som en röd tråd genom alla stadens förvaltningar och bolag i arbetet mot bostadslösheten. Samordnade insatser ska leda till att så många av stadens invånare som möjligt kan få tillgång till ett vanligt boende, samt att förebygga
att nya bostadslösa tillkommer.

Arbetet mot bostadslöshet ska ses som en del i ett större sammanhang, där Helsingborgs stads Vision 2035 om den gemensamma staden är utgångspunkten.

 

För mer information kontakta:

Anders Lundström (KD), ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 49 08, 070-210 49 92
E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se 

Maria Ward (S), vice ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 68 95, 073-231 59 03
E-post: maria.ward@helsingborg.se

Dinah Åbinger, socialdirektör
Tel: 042-10 65 65, 070-204 95 65
E-post: dinah.abinger@helsingborg.se

Helsingborg är skapande och gemenskap, intiativ och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Här växer både människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument