Skip to main content

Sökes: fler hyresvärdar som vill göra en livsavgörande insats

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 10:08 CET

I dagarna får alla hyresvärdar i Helsingborg ett brev. Avsändare är Helsingborgs stad som vädjar om fler lägenheter till Projektet Bostad först.

Bostad först går i korthet ut på att personer som är akut hemlösa erbjuds förstahandskontrakt på vanliga hyreslägenheter. Ett mobilt team av socialarbetare stödjer dem under och efter inflyttning och hyresgästernas psykiska och fysiska hälsa följs upp i nära samarbete med Lunds universitet.
– För mig är det en glädje att följa hyresgästerna, att se deras framsteg och den stora skillnad en egen bostad gör i människors liv. Jag vill rikta ett stort tack till de hyresvärdar som hittills har vågat, och önskar att fler får känna glädjen av att ha gjort en stor insats i en människas liv! säger Dinah Åbinger, verksamhetschef på socialförvaltningen i Helsingborg.

Nio av elva bor kvar

Konceptet Bostad först har hittills utvärderats med mycket goda resultat och Helsingborg stad är riksledande. Sedan projektet inleddes för drygt ett år sedan har nio av elva deltagare radikalt lyckats förändra sina liv tack vare det egna förstahandskontraktet.

Men för att målet 25 förstahandskontrakt till hemlösa år 2013 ska kunna uppnås krävs att fler hyresvärdar ställer upp.

Fyra hyresvärdar hittills
Hittills har hyresvärdarna Helsingborgshem, Akelius, Ikano och Svea house bidragit med lägenheter till projektet.
– Det är ett oerhört spännande och väldigt roligt projekt att delta i. Som företag vill vi givetvis ta en aktiv roll i staden och då var det självklart att vi skulle vara med i projektet. Som grädde på moset fungerar samarbetet med socialförvaltningen och Kärnfastigheter mycket bra, säger Niki Antonsen, chef för BoButiken på Helsingborgshem.

För mer information kontakta

Dinah Åbinger, verksamhetschef             Anders Lundström (KD),

Tel. 042-10 65 65, 070-204 95 65           socialnämndens ordförande

E-post: dinah.abinger@helsingborg.se     Tel.042-10 49 08, 070-210 49 92

Bifogade filer

PDF-dokument