Skip to main content

Sommarens Blå Flaggevenemang är igång

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 13:07 CEST

Varje sommar arrangerar Helsingborgs stad olika evenemang med Blå Flagg som avsändare. Årets program omfattar fyra olika aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna.

20 och 29 juni – Öresunds bottendjur, båttur med Sabella

Båttur med undersökningsfartyget Sabella.

En marinbiolog följer med ut på Öresund för att titta på bottendjur. Samling 18:00 på parkeringen, norra piren, vid turfiskebåtarna.

Förhandsanmälan senast 17 respektive 27 juni till stadsbyggnadsförvaltningens kundservice på telefon 042-10 60 60.

För information om Sabella, läs mer på sabella.se

Kommande evenemang:

12 juli - Guidad vandring i Rååns dalgång
26 juli – Strandstenar
3 augusti – Råå museum

Ny information kommer inför de tre ovanstående evenemangen.

För program med anmälningsdagar se även helsingborg.se/blaflagg.

För mer information
Peter Grims, projektingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen, 042- 10 24 79.

Blå  Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Den finns i ett 40-tal länder, både inom och utanför EU. För att få hissa Blå  Flagg måste ett antal kriterier uppfyllas som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation.