Skip to main content

St. Jörgens skolområde har vunnit Helsingborgs stads utmärkelse Hälsofrämjande arbetsplats 2011

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:26 CET

Vinnaren St. Jörgens skolområde får 100 000 kr för att vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete. Tvåan, enheten Verksamhetsstöd på brandförsvaret får 75 000 kr och trean, detaljplanavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen får 50 000 kr.

I år är det första gången som Helsingborgs stad delar ut utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats.  Utmärkelsen är ett sätt att lyfta fram de arbetsplatser som redan idag jobbar med att främja hälsosam livsstil, delaktighet och positiv arbetsklimat. För att kunna få utmärkelsen ska en arbetsplats först och främst uppfylla helt eller delvis Helsingborgs stads 5 hälsokriterier.

Sammanlagt var det 16 arbetsplatser som anmält sig till utmärkelsen. Av dem 16 har de fem följande gått vidare till nomineringen:

 

  • Detaljplan, Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • S:t Jörgens skolområde, Skol- och fritidsförvaltningen
  • Strategisk planering, Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Verksamhetsstöd, Brandförsvaret

Under hösten har alla medarbetare på dessa fem arbetsplatser fått besvara en hälsoenkät som företagshälsovården Feelgood ansvarade för. Enkätens resultat var avgörande för vem som får utmärkelsen, vilket beslutades av personal- och organisationsutskottet den 17 november 2011, och det blev St. Jörgens skolområde som tog hem vinsten.

- Jag är glad att vi genom denna satsning kan fokusera på hälsofrämjande arbete inom staden och lyfta fram arbetsplatser som redan kommit en bit på vägen mot ett hälsofrämjande arbetsliv, säger kommunalråd Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i personal- och organisationsutskottet.

Utdelning av utmärkelsen kommer att ske den 6 december 2011 kl 15.00 i Rådhusets KS-sal.

För mer information kontakta

Jörgen Fransson, personaldirektör, personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning, tel 042 - 10 77 51, e-post jorgen.fransson@helsingborg.se

Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller, personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning, tel 042-10 30 28 e-post agneta.kallstenius@helsingborg.se

Martin Arkel

Bitr Kommunikati/utvchef
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunikation och utveckling
Besöksadress: Rådhuset
Telefon: 042-105000
Direkt: 042-105913
Mobil: 070-2816176

www.helsingborg.se