Skip to main content

Stadens anställda reser alltmer hållbart

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 08:41 CET

Alltfler anställda i Helsingborgs stad åker buss i tjänsten istället för att köra med sin privata bil. Årets resvaneundersökning visar att Helsingborgs stads interna arbete för hållbart resande gett resultat. Men fortfarande finns det stora möjligheter att minska de korta bilresorna.

Resultatet av resvaneundersökningen som genomfördes i maj i år visar att stadens interna arbete för hållbart resande har gett effekt. Fler åker kollektivt i tjänsten och bilresorna i jobbet har minskat jämfört med 2009, då resvaneundersökningen gjordes förra gången.
I dag har hälften av stadens medarbetare använt en tjänstecykel. För fyra år sedan var motsvarande andel en tredjedel.

Färre resor med privat bil

- Fler av stadens medarbetare känner i dag till att det finns en resepolicy för resor i tjänsten, vilket förmodligen har bidragit till det faktum att resor med den privata bilen i tjänsten har minskat, säger Mattias Alfredsson, projektledare Helsingborgs miljöbyrå.

Resvaneundersökningen 2013 visar också att 1000 fler medarbetare har tillgång till kollektivtrafikkort på arbetsplatsen jämfört med 2009.

- Det interna arbetet har gett effekt, tack vare engagemang ute i förvaltningarna och en tydlig koppling till stadens miljömål, säger Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden.

Cykling minskar när bussåkande ökar

Mycket har blivit bättre när det gäller resvanorna bland stadens medarbetare men ökningen på kollektivtrafiksidan har en baksida.

- Kollektivtrafikresorna har ökat framförallt på bekostnad av cyklingen, säger Mattias Alfredsson.

Han konstaterar även att det fortfarande finns stora möjligheter att minska antalet bilresor i tjänsten, framförallt de korta resorna på mellan 1 och 5 kilometer.

Hälften har svarat

Resvaneundersökningen har skickats ut till samtliga anställda i Helsingborgs stad och svarsfrekvensen var 47 procent.

Nu när en stor del av arbetet med hållbara resvanor har gjorts internt fortsätter arbetet med uppföljning för att se över hur förvaltningarna kan jobba vidare.

Helsingborgs stad samarbetar även med andra stora arbetsplatser i staden. Sjukhusområdet, som ska byggas om, är ett exempel där Helsingborgs miljöbyrå stöttar arbetsplatser för att öka det hållbara resandet.

För mer information:

Mattias Alfredsson, Projektledare Helsingborgs stad, telefon: 042-10 34 05

Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden, telefon: 0732 - 31 12 93