Skip to main content

Stadskärnans kraftsamling börjar ge resultat

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:56 CEST

Tomma skyltfönster börjar fyllas, Södra Kullagatan har sedan 6 april söndagsöppet och en ny lekplats håller på att byggas mitt i stan. Tre månader har gått sedan Citysamverkan bjöd in till en workshop på Dunkers kulturhus med temat Citys revansch, igår var det dags att återkoppla resultatet av steg 1.

En fullsatt näringslivsfrukost fick i veckan lyssna till när Citysamverkan redogjorde för vad som är på gång i Helsingborg city.

Den 11 februari bjöd Citysamverkan in sina medlemmar, möjliggörare för city samt representanter från Campus Helsingborg till en heldag på Dunkers kulturhus. Syftet med dagen var att tillsammans ta fram konkreta åtgärder på hur vi får en mer pulserande stadskärna. Av de ca 200 idéerna som kom in valdes sex ut redan kvällen den 11/2 för att inte tappa fart under tiden helheten sorterades. Deadline för dessa sex punkter är 1 juni och de finns beskrivna längst ner.

Men arbetet är långsiktigt och har bara börjat. I juni ska Citysamverkans styrelse besluta kring vilka punkter som ska ingå i steg två samt hur den långsiktiga strategin ska se ut. Ledorden är insikt, vilja att genomföra och samverkan. Dessa är de som har gett, och ska ge resultat.

–  Det är viktigt att vi alla tittar oss själva i spegeln och funderar på vad just jag kan göra för att vi ska få ett levande centrum. Det är först då det börjar hända saker, säger Kristina Jarring, ordförande i Helsingborg Citysamverkan.

Utöver de sex genomförda åtgärderna händer det en massa annat på olika håll i city.

–  Under årets första 6 månader är Citysamverkan på ett eller annat sätt engagerad i över 40 arrangemang i city. Det senaste var samarbetet med Helsingborg Konserthus där 60 musiker från Helsingborg symfoniorkester spelade två pendlarkonserter på Knutpunkten inför en överraskad och fascinerad publik säger Cina Wikeborg, cityledare

De sex punkterna i steg 1:
Konsul Olssons plats – mer lek i stan
Förslaget att skapa möjlighet för lek i stadskärnan tog ordentlig fart efter workshopen och staden arbetar just nu för fullt med att bygga en lekplats på Konsul Olssons plats. Mer lek blir det även på söder i mitten av sommaren, då stora gummidjur flyttar in på Mäster Palms plats.
–  Vi har länge arbetat för att få in mer lek i centrum, idag finns det en lekplats på GA-torg och en i Stadsparken. Att det redan i sommar tillförs två nya lekplatser tycker vi är fantastiskt. Vår förhoppning är att det snart finns än fler, säger Josette Dahlin, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

* Sundstorget
Skapa fler mötesplatser på våra torg var ett förslag som bidrog till att Sundstorgets gröna oas fick komma tillbaka efter fjolårets succé. Trädgården invigdes den 3 maj och byter skepnad till sommarskrud innan den försvinner från torget i slutet av september.

* Tomma skyltfönster
Lokaler med skyltfönster som gapar tomma bidrar inte till att skapa ett mysigt och trivsamt city. Därför har Citysamverkan jobbat tillsammans med fastighetsägarnas kommersiella grupp för att fylla tomma fönster med innehåll från bland annat RumEtt på Dunkers kulturhus.
–  Detta är ett utmärkt exempel på när god samverkan fungerar som bäst. Citysamverkan vill ha intressanta och vackra skyltfönster samtidigt som RumEtt får ett tillfälle att visa upp konstverk från duktiga amatörer i en offentlig miljö. Ett win-win koncept och vi är glada för den relation som skapats säger Cina Wikeborg, cityledare.

* Söndagsöppet
Den 6 april var det nystart för söndagsöppet i city med fokus på Kullagatan. Jämför man hur många som hade söndagsöppet i city April 2013 och April 2014 så har vi gått från 48 butiker till 90 butiker, caféer och restauranger som nu har slagit upp portarna på söndagarna i city.
–  Vi måste se öppettiderna ur kundens perspektiv för att få fler besökare att handla i City, säger Johan Lindell, ordförande i Cityföreningen

* Mariatorget – stans nya restaurangtorg
I arbetet med att stärka Mariatorget som stans nya krögartorg kommer det att arrangeras Mariadagarna den 28-29/6. Lilla Torggatan byggs om i höst för att tydliggöra stråket mellan Kullagatan och vidare till Bruksgatan via Mariatorget. Bondens egen marknad återkommer även denna sommar.

* Butiksmix
Fastighetsägarna har inlett ett samarbete med Reteam för att lägga en masterplan för city. Reteam utgår från hur kunden rör sig och vad syftet med kundens besök i city är utifrån Moving (på väg), Meeting (mötesplats) och Marketing (handel).
– Vi fastighetsägare i kommersiella gruppen har bestämt oss för att vi måste se helheten och inte till enskilda vakanser. Utbudet är otroligt viktigt när kunden väljer var det är intressant att spendera sin tid och sina pengar, säger Jan-Erik Johansson fastighetschef, Wihlborgs.

Under hösten fortsätter Näringslivsfrukostarna med samma tema för att fortsätta visa på att det händer saker när vi gör det tillsammans.

För mer information kontakta:
Kristina Jarring, ordförande Helsingborg Citysamverkan, 070-565 33 16, kristina@jarring.se
Cina Wikeborg, cityledare Helsingborg Citysamverkan, 072-704 04 77, cina.wikeborg@helsingborg.se
Johan Lindell, ordförande Cityföreningen, 070-244 10 45, johan@gents.com
Jan-Erik Johansson, fastighetschef Wihlborgs, 073-331 16 27, jan-erik.johansson@wihlborgs.se
Josette Dahlin, landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen, 042-10 58 56, josette.dahlin@helsingborg.se  

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument