Skip to main content

Stora nedskärningar ska rädda Helsingborgs Stadsteater

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 08:39 CET

Ny organisation ska säkra ekonomin och möjliggöra fler produktioner

På grund av teaterns ekonomiska situation och införandet av en ny organisation sägs 22 personer upp på grund av arbetsbrist. Fyra av dessa medarbetare erbjuds nytt jobb inom teatern. Nedskärningarna motiveras av att teatern gått med förlust under de senaste åren och har ett prognostiserat underskott på 4 miljoner kronor för 2009. Avdelningar som berörs är biljettkassan, marknadsavdelningen, sufflös, fastighet, uthyrning av tjänster samt uthyrning av lokaler. Det är funktioner som helt läggs ut på andra aktörer. Reduceringar sker inom avdelningarna lokalvård, scen- mask-, ljus-, scenografi och kostymavdelningar. Skådespelare berörs inte.

Teatern räknar med att uppnå effektiviseringar inom administrativa funktioner genom samarbeten med andra institutioner, bland annat har det inletts samtal om ett samverkansavtal med kulturförvaltningen i Helsingborg.

Berörda anställda har under dagen fått information om framtiden.

– Det här är en smärtsam men nödvändig förändring om teatern långsiktigt skall få en sund ekonomi. Jag har under lång tid både enskilt och i samråd vänt och vridit på olika alternativ, men sett till målsättningarna är detta det enda realistiska. Alla de som nu lämnar teatern har varit mycket värdefulla för oss och det är självfallet tragiskt att löna deras engagemang på detta vis, men den bittra sanningen är att teaterns kostym har vuxit sig alltför stor, säger teaterchef Karl Dunér.

Teatern inför ett nytt projektstyrt system med målet att inom två år införa repertoarteater, vilket innebär fler premiärer och gästspel på varje scen. Omstruktureringen av teatern medför att medarbetarna ges bredare ansvarsområden.

–  Omorganisationen innebär en genomgripande förändring för att utveckla den konstnärliga nivån och öka utbudet. Kringtjänster ska så långt som möjligt skötas utanför vår organisation, helst i samverkan med stadens kulturförvaltning. Vi ser det som en naturlig utveckling att de större kulturinstitutionerna i staden och i regionen hittar nya samarbetsformer för att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, menar teaterchef Karl Dunér.

Mer information:

Karl Dunér, VD Helsingborgs Stadsteater, tel: 0709-24 98 41

Lars Eriksson, konsult ekonomi, tel: 0703-17 78 22