Skip to main content

Strejk försenar ombyggnad av Filbornavägen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 09:39 CEST

Sedan mitten av januari bygger stadsbyggnadsförvaltningen om en del av Filbornavägen, som därför är avstängd för biltrafik. På grund av Byggnads strejk försenas arbetet ytterligare. I nuläget räknar vi med att hela Filbornavägen kan öppnas i mitten eller slutet av augusti.

Arbetet är en del i utbyggnaden av Österleden och består bland annat i att vi breddar vägen och bygger en parallell gång- och cykelväg. Vi lägger också nya fjärrvärme- och vattenledningar i området.

Från slutet av april strejkar Svenska Byggnadsarbetarförbundet i samband med konflikt med VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund. Det påverkar de ledningsarbeten som pågår på Filbornavägen.

Ledningsarbetena är sedan tidigare försenade, bland annat för att extra spontning och grundvattensänkning krävts för att kunna utföra arbetet.

På grund av väg- och ledningsarbetet är Filbornavägen avstängd mellan Sockengatan och Norra Hunnetorpsvägen. Cykel- och busstrafik är dock tillåten på Filbornavägen från Sockengatan och in på Ragnvallagatan.

Arbetet påbörjades 16 januari och beräknades inledningsvis vara färdigt i slutet av april. Vi räknar med med att kunna öppna Filbornavägen mellan Sockengatan och Ragnvallagatan i början av juni.

Beroende på hur lång strejken blir, hårt belastade entreprenörer inom asfaltering samt redan lagda semesterperioder räknar vi för närvarande med att kunna öppna hela Filbornavägen först i mitten eller slutet av augusti.

Mer information om ombyggnaden av Österleden, samt karta över avstängningen finns på helsingborg.se/osterleden.

För information kontakta:
Klas Östholm, projektingenjör stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 96
E-post: klas.ostholm@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument