Skip to main content

Sysselsättningen har ökat i Helsingborg – mer än statistiken visar

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:53 CET

Under 2012 ökade sysselsättningen i Helsingborg till 66 200. Sysselsättningsgraden bland 20-64 år uppgår till 71,7 procent. Den reella siffran är dock 73,4 procent. Det framgår av ny statistik i serien Perspektiv Helsingborg.

I Helsingborg arbetar drygt 75 procent av de sysselsatta i näringslivet. De största näringsgrenarna är handel, transport och magasinering. Var fjärde arbetar inom dessa näringsgrenar i Helsingborg.  3 procent finns inom statlig förvaltning och statligt ägda företag. Helsingborg sticker ut då kommunen har en ovanligt låg andel sysselsatta inom statliga verksamheter. Övriga sysselsatta arbetar inom
kommunala eller landstingskommunala verksamheter.

Mellan 2000 och 2012 har antalet sysselsatta i Helsingborg ökat med närmare 10 300 personer. Störst ökning under perioden har skett inom näringsgrenen företagstjänster, där konsulter och bemanningar ingår. Den har ökat med närmare 4 000 sysselsatta eller 72 procent. Den totala sysselsättningsgraden, alltså andelen förvärvsarbetande, bland 20-64 år uppgår till 71,7 procent. För Skåne ligger siffran på 72,1 procent och för Sverige på 77,1 procent.

– Det är glädjande att fler helsingborgare har fått arbete under 2012. Gränspendlarna, som är en stor grupp, saknas i den officiella statistiken. Med andra ord uppgår andelen förvärvsarbetande i Helsingborg till 73,4 procent, 1,7 procent högre än den officiella statistiken. Därmed ligger Helsingborg högre än för övriga Skåne, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

I statistiken från Statistiska centralbyrån saknas så kallade gränspendlare, de personer som bor eller arbetar i Sverige men som har sin arbetsplats eller bostad i ett annat land. Den ofullständiga statistiken leder till att antalet förvärvsarbetare i Helsingborg blir underskattat. Uppskattningsvis saknas cirka 1400 personer i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken för Helsingborg.

Den bristfälliga statistiken får konsekvenser i andra analyser. Avsaknaden av inkomster från
gränspendlarna riskerar att överskatta barnfattigdomen i kommuner som till exempel Helsingborg, och samtidigt underskatta inkomsterna.

Siffrorna är hämtade från den färska sammanställningen Perspektiv Helsingborg ”Näringslivet
i Helsingborg år 2012, som publiceras 19 december. Rapporten i sin helhet finns här.

För mer information kontakta:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad, telefon 042-10 50 87
Marianne Fabricius Toreblad, statistikansvarig, Helsingborgs stad, telefon 042-10 50 68