Skip to main content

Ta en fika med skallen - på Dunkers i höst

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 06:00 CEST

I höst är samtalet en stor del i Dunkers seriearrangemang på ämnet ”Dunkers brain”. Det vill säga arrangemang där deltagaren är aktiv och medskapande genom att tänka, problematisera och ventilera. Besökarna bjuds in till Berättarcafé, Filosoficafé och Sant eller falskt.

Sant eller falskt?
Vi börjar med att reda ut begreppen, förutfattade meningar, myter och påståenden med hjälp av vetenskapen. Vi lever idag i ett informationssamhälle där flödet av information ofta gör oss blinda inför detaljerna men inte allt för ofta stannar vi upp och frågar oss själva vad som är sant eller falskt. Dunkers arrangemang Sant eller falskt är en serie populärveteskapliga föreläsningar och diskussionskvällar som anordnas tillsammans med Folkuniversitet. Arrangemangets syfte är att upplysa besökare om sanningar eller lögner kring ämnen som ofta diskutteras och många har åsikter om. 

Varje arrangemangstillfälle inleds med att en forskare föreläser om sitt ämne utifrån vanliga myter och påståenden. Ett upplägg där besökarens frågor tillsammans med forskarens kunskap skall ge svaret på vad som är sant eller vad som är falskt. Tillfällen:

1 oktober 18.00-19.30. Ämnet: Finns det utomjordingar? Forskare: Peter Linde, docent i astronomi vid Lunds universitet.

29 oktober 18.00-19.30. Ämnet: Hur påverkar dina gener ditt liv? Forskare: Jessica Abbott, docent i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.

26 november 18.00-19.30. Ämnet: Om det digitala samhället. Forskare: Thore Husfeldt, professor i datavetenskap vid Lunds universitet.

Det är fri entré till arrangemangen som hålls i Dunkers Bistro


Berättarcafé
Berättelsen har varit och är en nyckel för kunskapsförmedling. Innan folk kunde skriva och läsa var berättelsen informationskanalen, dina barns sagoböcker har näst intill varit synonymt med läromedel och storytelling används idag för att gripa tag i oss i onlinekampanjer för viktiga freds- och hjälpinsatser världen över. Berättelsen påverkar oss, på otaliga sätt, genom olika kanaler och med olika syfte, sanna eller inte. Dunkers kulturhus startar ett café som lägger fokus på det klassiska användandet av berättelsen, den muntliga berättartraditionen. Har du något att berätta? Tillfällen:

15 oktober 18.00-19.30 och 19 november 18:00-19:30

Det är fri entré till arrangemangen som hålls i Dunkers Bistro.


Filosoficafé
Filosofens Tulsa Janssons berikande filosofikvällar, där livets stora frågor diskuteras, återkommer även i höst. Hösten filosoficafé lägger fokus övningar i att tänka tillsammans och utanför våra vardagliga tankebanor. Det innebär alltså att det är besökarna som är filosoferna och ämnena plockas från vardagen så att alla kan bidra med sina egna tankar och erfarenheter. Tillfällen:

14 oktober 18.00-19.00. Tema: Språket – Vad säger vi egentligen och hur motsvarar det orden verkligheten?

18 november 18.00-19.00. Tema: Sanningen – finns det något som är sant eller är sanning bara vad vi kommer överrens om?

Det är fri entré till arrangemangen som hålls i Dunkers Bistro.

Vad: Samtal och föreläsningar som får hjärnan att jobba och besökaren att deltaga
Var: Dunkers kulturhus, bistron
När: Hösten 2014
Hur: Fri entré
Mer information: Dunkers Brain


Arrangemangskontakt: Catharina Callert, produktionsassistent Dunkers kulturhus. 072-993 69 23 eller catharina.callert@helsingborg.se

Presskontakt: Dennis Nilsson, Pressansvarig kulturförvaltningen. 042-10 42 32 eller dennis.nilsson@helsingborg.se


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument