Skip to main content

​Trafikhastigheten sänks i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 08:00 CET

Nu planeras ytterligare åtgärder för att öka trafiksäkerheten i Helsingborg. Med start nästa år ska trafikhastigheten sänkas från 50 till 40 inom tätorten i Helsingborg och digitala fartvisare sätts upp på strategiskt utvalda platser.

Arbetet med att byta ut skyltar från 50 till 40 påbörjas under de närmaste veckorna och sker successivt, först i norra Helsingborg och sedan i den södra delen. Samtidigt justerar vi hastigheten på Ängelholmsvägen på sträckan mellan korsningen Norra Stenbocksgatan/Mellersta Stenbocksgatan och trafikplats Brohult.

- Detta är en fortsättning i arbetet med att införa de nya hastighetsgränserna, säger Azur Kujundzic, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom att sänka hastigheten ökar vi trafiksäkerheten betydligt och samtidigt minskar vi miljöpåverkan. Sänkning ska inte påverka kollektivtrafiken då den i regel håller en lägre snitthastighet. Istället förväntar vi oss ett förbättrat trafikflöde vid tidpunkter vi har mycket trafik på våra gator.

Fartvisare hjälper till att sänka hastigheten
Digitala fartvisare som mäter hastigheten på passerande bilar har satts upp på fem strategiskt utvalda platser i Helsingborg. Skyltarna sitter uppe på respektive plats ett år i taget och flyttas sedan vidare till nästa plats.

- Erfarenhet ifrån andra kommuner visar att medelhastigheten sänks på de platser där de digitala fartvisarna finns, säger Jacob Pinotti, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen. Detta är en trafiksäkerhetsåtgärd men innebär även färre tvära inbromsningar och mindre köbildning.


Under 2016 kommer fartvisarna sitta på följande platser:

  • Drottninggatans norra del
  • Drottninghögsvägen
  • Sandövägen
  • Hälsovägen i riktning mot centrum
  • Kullavägen i riktning mot väg 111


För mer information kontakta:
Azur Kujundzic, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 18, e-post: azur.kujundzic@helsingborg.se

Jacob Pinotti, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 25, e-post: jacob.pinotti@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument