Skip to main content

Trygghetsvanding på Söder ikväll

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 12:07 CEST

Under fredagskvällen kommer över 40 personer att trygghetsvandra i arbetet med Purple Flag på Söder i Helsingborg. Detta är en i raden av flera planerade insatser som är en del av stadens långsiktiga arbete för ökad trygghet på Söder.

- Vårt arbete med Purple Flag fortsätter nu till Söder där vi i olika arbetsgrupper kommer att tryggehtsvandra från 17.00 och hela natten för att se hur område förändras under dygnets alla timmar, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

- Trygghetsarbetet är ett långsiktigt arbete som kräver samverkan mellan flera aktörer, det är något vi verkligen ser nu här ikväll. Arbetsgrupperna består av fastighetsägare, boende, studenter, näringsidkare, föreningar tillsammans med staden och polisen, säger Elina Bratt, säkerhetschef Helsingborgs stad.

Fakta

Arbetsgrupperna som genomför trygghetsvandring består av olika verksamheter som gör observattioner med hjälpa av bild- och textdokumentation kan staden sedan sammanställa en nulägesanalys med förslag till åtgärder för en trygg, hållbar, jämställd och attraktiv stadsdel. .

Alla kan lämna synpunkter på webben 

Har man inte möjlighet att komma till vår vandring finns det möjlighet att lämna synpunkter via webben; genom att peka ut otrygga platser i en digital karta på helsingborg.se/tryggareplatser.

För mer information kontakta:

Hanna Candell, VD Helsingborgs City, Tel: 0768-361280, e-post: hanna.candell@helsingborg.se
Elina Bratt, säkerhetschef i Helisngborg, Tel: 042-10 56 99, e-post: elina.bratt@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.