Skip to main content

​Tyck till om tryggheten i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 12:26 CEST

Nu tar vi fram en handlingsplan för en tryggare stadsmiljö i Helsingborg. Vi vill arbeta mer proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämta in information och kunskap för att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.

Handlingsplanens syfte är att ta fram verktyg för hur vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med trygghet i vår stadsmiljö. Genom nulägesanalyser får vi en djupare kunskap kring situationen i Helsingborg. Analysen kommer att ligga till grund för de prioriterade åtgärder som föreslås senare i år.

- Att känna sig trygg i sin stad är viktigt för att trivas och jag hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att lämna synpunkter som vi kan arbeta vidare med, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande (m).


Alla kan lämna synpunkter

Vi vill veta var våra invånare känner sig otrygga i Helsingborgs stad. Synpunkterna vi får in blir ett viktigt underlag när vi planerar för ett tryggare Helsingborg. Hur upplever folk tryggheten i sitt bostadsområde, där man arbetar eller i andra stadsdelar. Det finns två sätt att lämna synpunkter; genom att peka ut otrygga platser i en digital karta och/eller svara på några frågor i en trygghetsundersökning. Mer information och länkar till våra enkäter finns på helsingborg.se/tryggareplatser.

- Vi vill skapa mötesplatser och ge förutsättningar för ett levande och attraktivt Helsingborg och då är den upplevda tryggheten viktig. När vi nu kompletterar vårt utvecklingsarbete kring trygghet behöver vi helsingborgarnas synpunkter för att ta fram en bra handlingsplan, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdmästare.


För mer information kontakta:

Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Moa Sundberg, projektledare och samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 34 27, e-post: moa.sundberg@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument