Skip to main content

Under våren tar vi nya bilder av Helsingborg från ovan

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 09:01 CEST

Ortofoto av Helsingborg.

I april månad påbörjar Helsingborgs stads entreprenör ett arbete med att ta nya flygfoton över kommunen.

Flygfotograferingen genomförs på en relativt låg flyghöjd och sätter igång i april månad och beräknas bli färdig före lövsprickningen. Fotograferingen är beroende av klart väder och gärna molnfri himmel. Vi kan därför i förväg inte bestämma exakt vilka dagar som flygfotograferingen sker eller när vi blir klara.

I samband med fotograferingen sätter vi upp tillfälliga markeringar på utvalda platser runt om i kommunen. Markeringarna är cirka 30x30 centimeter vita fyrkanter som antingen målas direkt på marken eller monteras på en ställning. Dessa markeringar är viktiga flygsignaler för mätning och koordinering i processen att ta fram så kallade ortofoton. När vi är klara med flygfotograferingen tar vi bort markeringarna.

Flygbilderna kommer bland annat användas till:

  • Uppdatering av baskartan som innehåller stadens grundläggande geografiska information.
  • Orientering och visualisering vid planering, ombyggnationer och förvaltning av staden.
  • Tryckta kartprodukter.
  • Att skapa stads- och terrängmodeller.

Efter fotograferingen efterbearbetar vi bilderna och lägger in dem i stadens webkartor. Därefter släpper vi materialet fritt för användning som öppen data, troligtvis efter sommaren.


För mer information kontakta:
Jenny Gustafsson, enhetschef på kart- och mätenheten på stadsbyggnadsförvaltningen, tel: 042-10 37 41, e-post: jenny.gustafsson1@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.