Skip to main content

Ungas driv i fokus för samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och Campus

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 13:29 CEST

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande betonas i de nya läroplanerna och Skolverket har i uppdrag att stimulera utvecklingen av detta.  Till hösten kommer Skolverkets kurs entreprenöriellt lärande att arrangeras på Campus Helsingborg med utbildningsledare från skol- och fritidsförvaltningen.

Entreprenörskap i skolan handlar både om att lära sig entreprenörskap som att lära sig genom entreprenörskap - förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra.

I Skolplanen för Helsingborgs stad går att läsa: ”Skolan ska inte bara förbereda elever för ett yrkesliv som anställd. Det bör vara lika självklart att skapa sitt eget arbete som entreprenör och genom företagande. Det handlar om att tänka nytt, se möjligheter och lösa problem. Nyfikenhet och kreativitet är egenskaper som ger livskvalitet.”

-       Ungas driv utifrån förmåga att omsätta idéer i tanke och handling är en framgångsväg för skolans och samhällets utveckling. Att vi gör detta samarbete, Helsingborgs stad och Campus, ger ännu större möjligheter för att satsningen ska ge effekt i många led, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör för skol- och fritidsförvaltningen.

Center för ledarskap och lärande, CeLL, vid skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg har fått uppdraget att genomföra kursen åt Campus. Kursledare är Per Erik Holmén och Jaana Nehez, båda strategiska utvecklingsledare vid CeLL. Som utvecklingsledare arbetar de med ledarskapsutveckling för process- och arbetslagsledare, arbetslagsutveckling samt stöd för verksamhetsutveckling. Båda har långt erfarenhet av och utbildar i lärande samtal och samtalsmetodik. De har dessutom en erfarenhetsbaserad masterexamen i aktionslärande från Universitetet i Tromsø. Per Erik och Jaana har under de senaste två åren ansvarat för och undervisat på kursen vid Högskolorna i Halmstad och Kristianstad.

För mer information kontakta:

Pehr Frykman, 0732-31 12 83, pehr.frykman@helsingborg.se
Per Erik Holmén, 0732-31 54 71, pererik.holmén@helsingborg.se
Jaana Nehez, 0731-31 54 74, jaana.nehez@helsingborg.se