Skip to main content

​Ungdomar planterar träd för en tryggare miljö

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 09:23 CET

Vi har skapat nya mötesplatser runt Viskängen med ett nytt utegym, grillar och picknickbord, nya färgstarka träd, bättre belysning och en upprustad lekplats. Välkommen att fira det med oss på Viskängendagen 19 november kl. 12-15.

Kan man verkligen öka tryggheten i ett område genom att plantera träd? Imorgon, fredag 11 november klockan 8:30-11:30, planterar elever från förskoleklassen, samt årskurser 5 och 7 i Wieselgrensskolan sex träd vid Källängen. Detta är en del i de åtgärder vi genomför runt Viskängen för att öka trygghet och trivsel i området. Välkommen att medverka och höra mer om vårt arbete.

Under våren 2016 började vi att planera en ny mötesplats och ett nytt utegym samt upprustning av lekplatsen på Källängen. Samtidigt började arbetet med att se över vad vi kan göra för att förbättra den upplevda tryggheten kring Viskstråket, med särskilt fokus på området runt Wieselgrensskolan, som utsattes för en del skadegörelse under 2015.

- Trädplanteringen på fredag är ett sätt att öka engagemanget hos barnen och ungdomarna i området genom att inkludera de i utformningen av sin närmiljö. Det är en viktig del i att öka ansvaret för sitt område och skapa ökad trivsel. Samtidigt får området ett nytt utegym, grillar och picknickbord, bättre belysning och en upprustad lekplats – allt detta kommer vi att fira på Viskängendagen den 19 november och alla är välkomna, säger Moa Sundberg, projektledare för Handlingsplanen för trygghet i stadsmiljön.


En del i arbetet med handlingsplan för trygghet i stadsmiljön
Under augusti och september var vi ute på dialogturné om trygghet i Helsingborg och fick bland annat in många intressanta synpunkter om Högaborg, Eneborg och Wilson Park. Eftersom vi redan var i gång med arbetet runt Viskängen kan vi redan nu åtgärda en del av de synpunkter vi fick in vid vår dialog, fler åtgärder kommer senare i år och en del mer långsiktiga åtgärder tar vi med i handlingsplanen för trygghet i stadsmiljön.


För mer information kontakta:

Moa Sundberg, projektledare och samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 02 27, e-post: moa.sundberg@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument