Skip to main content

Ungdomar till arbete fortsätter i Helsingborg med oförminskad styrka

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:47 CET

Kommunfullmäktigeuppdraget om att få 100 ungdomar i jobb under 2012 är avslutat. Men arbetet med att få unga, arbetslösa helsingborgare i arbete ska fortsätta under 2013. Det beslutade en enig utvecklingsnämnd den 26 februari.

Förvaltningschef Bengt Avedal får nämndens uppdrag att föreslå hur det fortsatta arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen ska se ut. Förslaget ska utgå från erfarenheterna från kommunfullmäktigeuppdraget 100 jobb till ungdomar under 2012. Men också föreslå metoder, ålder på ungdomarna samt sätta mål för hur många som ska få jobb.

– Fler unga helsingborgare i arbete är en av våra mest prioriterade samhällsutmaningar. Det har förekommit en del missvisande rubriker om ungdomar till arbete. Med detta beslut vill från nämndens sida tydliggöra att arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten fortsätter med oförminskad styrka i Helsingborg, framhåller Christian Orsing (M), ordförande i utvecklingsnämnden.

– Vi har mycket goda erfarenheter av att tillsammans med arbetsförmedlingen matcha arbetslösa ungdomar mot företagens och organisationernas rekryteringsbehov. Det arbetet ska vi nu vidareutveckla så att det kan bli ännu bättre, säger Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning.

Kommunfullmäktiges uppdrag om hundra jobb till ungdomar 2012 nåddes inte fullt ut under 2012 men uppfylls i början av 2013. Annonskampanjen ”100 jobb före jul” var till stor hjälp för att nå företagen och ledde till nya företagskontakter. Totalt genomfördes 18 rekryteringsträffar.

I slutet av förra året hade 75 ungdomar fått varaktiga jobb på minst 50 procent under sex månader. Under januari-februari 2013 väntas ytterligare 27 ungdomar få jobb och sju personer har fått timanställningar. Av de 27 ungdomarna har ett tiotal ungdomar börjat på sina nya jobb och matchningen fortsätter för de övriga.

Uppdraget som utvecklingsnämnden nu beslutat om innebär att förvaltningschefen sedermera ska återrapportera inför nämnden, som därefter beslutar om hur dagens metod ska vidareutvecklas.

Mer information:
Christian Orsing (M), ordförande utvecklingsnämnden, 070-301 07 26.

Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning, 042-10 54 16.

Bifogade filer

PDF-dokument