Skip to main content

Ungdomsarbetslösheten lägsta på tio år i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 08:19 CEST

Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg låg i mars på 11,5 procent enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008.

Ungdomsarbetslösheten har minskat succesivt under hela 2010-talet, efter att ha varit uppe kring tjugofyra procent under åren efter finanskrisen. I mars var 901 unga helsingborgare arbetslösa, vilket nästan är en halvering sedan toppen i augusti 2012.

– Det är en mycket glädjande utveckling för alla unga som har fått jobb. De sjunkande siffrorna visar att vi går i rätt riktning för att halvera ungdomsarbetslösheten i Helsingborg till 2020, nu fortsätter vi arbeta för färre i utanförskap, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

– Unga är en prioriterad målgrupp i vårt arbete att sänka arbetslösheten, det här resultatet är ett positivt kvitto på det arbete vi och våra samarbetspartners gör, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborg.

I Sverige som helhet var 9,1 procent av ungdomarna i åldern 18-24 arbetslösa i mars, och i Skåne låg ungdomsarbetslösheten på 12,4 procent.

I september 2017 satte Kommunstyrelsen i Helsingborg ett mål att staden ska halvera ungdomsarbetslösheten till år 2020.

För mer information kontakta:
Anna Jähnke, ordförande arbetsmarknadsnämnden (M) och kommunalråd, telefon 073-231 12 93
Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 073-390 96 69
Henrik Persson, samhällsanalytiker stadsledningsförvaltningen, telefon 042-10 58 59

Ny version! Inledande mening var inte med i första versionen

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.