Skip to main content

Utländska studenter lånas ut till nordvästskånska skolor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:41 CET

Lärare som vill ge sina elever en möjlighet att praktisera sina språkkunskaper och lära sig mer om sin omvärld bjuds in att delta i det nystartade projekt ”Låna en student”. Barbara, Javier, Jonathan, Sander och Iana är några av de studenter som väntar på att få besöka skolor i Nordvästskåne.

Projektet går ut på att internationella studenter från Skånes högskolor och universitet besöker gymnasieskolor för att delta på språklektioner eller samhällskunskapslektioner. Just nu väntar studenter från bland annat Spanien, Tyskland, Storbritannien, Ukraina, Frankrike och Italien ivrigt på att lärare ska höra av sig för att boka just dem.

– Syftet med ”Låna en student” är att öka elevernas intresse för språkstudier och förbättra deras kunskaper om vår omvärld. Vi tror också att elevernas självförtroende kan stärkas när de inser att de både kan förstå och göra sig förstådda på ett främmande språk, trots att grammatiken kanske inte alltid blir rätt och det kan vara svårt att hitta rätt ord. I förlängningen kan det leda till att fler vågar åka utomlands för att arbeta och studera, säger Katarina Erbacke, samordnare vid Europa Direkt Skåne Nordväst.

En av dem som anmält sig till projektet är Eva Manola på Ängelholms gymnasieskola. Hennes franskelever kommer den 8 mars att få besök av Anne-Sophie Dureigne som kommer från Lille i Frankrike och just nu läser europeisk planering och regional utveckling i Sverige.

”Låna en student” är även öppet för samhällskunskapslärare som genom projektet får en möjlighet att göra lektionerna mer konkreta och intressanta. En grekisk student kan exempelvis berätta om hur den ekonomiska krisen påverkat landet eller en brittisk student förklara hur Storbritanniens förhållande till EU ser ut.

Deltagande

Just nu består studentpoolen av cirka 40 studenter från 23 olika länder. Lärare som vill låna en student kan anmäla sitt intresse via Europa Direkt Skåne Nordvästs webbsida. ”Låna en student” bygger på frivilligt engagemang och det kostar ingenting för skolor att delta. Projektet drivs av Europa Direkt Skåne Nordväst och Europa Direkt Hässleholm.

Europa Direkt

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk som informerar om EU och verkar för en ökad lokal debatt om EU. Europa Direkt Skåne Nordväst är aktivt i tio nordvästskånska kommuner och föreläser om EU i skolor och föreningar samt arrangerar seminarier, debatter och evenemang om aktuella europafrågor.

Mer information

Katarina Erbacke

Samordnare Europa Direkt Skåne Nordväst

Telefon: 0732-31 17 39

E-post: katarina.erbacke@helsingborg.se

www.helsingborg.se/europadirekt