Skip to main content

​Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler missat larmsamtal

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 13:02 CEST

I mars trillade en hemvårdskund i sitt hem och kunde inte komma upp. Hemvårdspersonal larmades, men kom först två timmar senare efter att kunden återigen tryckt på larmknappen. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande och har därför gjort en lex Sarah-anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En hemvårdskund med trygghetslarm larmade efter hjälp när hen hade trillat i sitt hem. Larmföretaget svarade att personal var på väg, men när det fortfarande inte hade kommit någon två timmar senare larmade kunden en gång till. Larmföretaget ringde då upp hemvården för att se varför hjälpen dröjde och det visade sig att den larmansvarige i hemvårdsgruppen hade läst fel på larmtelefonen och trodde att det var en annan kund som larmat. Personal var redan på väg till den kunden och därför skickades inte larmet vidare. Så fort misstaget upptäcktes åkte personal till kunden som trillat.

Efter att ha trillat och blivit liggandes på golvet var kunden öm i kroppen och ledsen över att ha fått vänta på hjälp.

– Vi erbjuder våra kunder trygghetslarm så att det ska kunna känna sig trygga i sin bostad, men i det här fallet var det den mänskliga faktorn som gjorde att den larmansvarige såg fel och hemvårdskunden fick vänta oacceptabelt länge på hjälp, säger Eric Semb, verksamhetschef för Helsingborgs stads hemvård.

Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett händelsen och samtalat med alla berörda parter.

För mer information

Eric Semb, verksamhetschef för hemvården, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 40 72
E-post: eric.semb@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.se


Fotnot

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende. 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.