Skip to main content

Vård- och omsorgsnämnden tar beslut om nya taxor och avgifter

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 08:10 CEST

I 17 år har kunder betalt samma avgift för sin omsorg och hemsjukvård i Helsingborg, en avgift som tillhör de lägsta i landet. Den som har både omsorg och hemsjukvård betalar dessutom ingenting för sin hemsjukvård och avgiften tas ut per hushåll istället för per person vilket gör det dyrare för ensamboende. Det här kan nu komma att ändras när vård- och omsorgsnämnden ska ta beslut om ett förslag till nya taxor och avgifter.

Om förslaget går igenom kommer alla vård- och omsorgskunder, som har betalningsförmåga, att påverkas av avgiftshöjningen. Personer med låga inkomster kommer däremot, precis som nu, endast betala utifrån sin förmåga.

– Förslaget till nya taxor och avgifter kommer inte påverka de som har mindre kvar än sitt förbehållsbelopp. Dessutom kommer en person, oavsett inkomst, aldrig att betala mer än maxtaxan för sina vård- och omsorgsinsatser, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Förslaget till nya avgifter innebär att det blir mer jämlikt när samtliga kunder får sin avgift prövad oavsett om de bor på vårdboende eller i ordinärt boende, ensamma eller sammanboende samt att även personer med omsorgsinsatser betalar för sin hemsjukvård. En person får dessutom samma måltidskostnad samt avgift för service och omsorg oavsett om den bor på ett vårdboende eller vistas på ett korttidsboende, dygnsavlösning eller dagverksamhet.

– Som det är idag kostar det olika mycket om du äter lunch på en dagverksamhet eller på ett vårdboende. Det vill vi ändra på genom att ändra så att du betalar samma belopp för samma mat oavsett var du äter den, säger Annika Andersson.

Vård- och omsorgsnämnden behandlar förslaget till nya avgifter på eftermiddagens nämnd och blir det då antaget kommer kommunfullmäktige fatta ett slutgiltigt beslut under hösten. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget kommer avgifterna på vårdboende samt höjningen av måltidskostnaderna att införas från 1 april 2020 och övriga avgifter från 1 januari 2020.

För mer information

Annika Andersson, omsorgsdirektör
Telefon: 0722-42 70 96
E-post: annika.andersson7@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.seFotnot

Maxtaxa – Maxtaxan är det månadsbelopp som en individ betalar som mest för sina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad den har i pension och vad den har för tillgångar. Under 2019 ligger den nationellt reglerade maxtaxan på 2 089 kronor i månaden.

Förbehållsbelopp – Förbehållsbeloppet är den summa som den enskilde har rätt att ha kvar, sedan hyra är betald, innan kommunen kan ta ut en avgift. 2019 ligger förbehållsbeloppet för ensamboende på 5 250- 5 637 kronor per person och månad beroende på ålder och för sammanlevande makar och sambor på 4 435 - 4 823 kronor per person och månad beroende på ålder.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.