Skip to main content

Vad tycker företagen om kommunens service?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 11:40 CET

Det vill vi i Helsingborgs stad gärna veta mer om. Därför har vi valt att ansluta oss till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I undersökningen får företagen svara på hur de upplevt kommunens service vid myndighetsutövning och tillståndsgivning. Nästan 200 kommuner och alla de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg deltar i årets undersökning.

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen. Genom undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på, berättar Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborg stad. 

 – Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet får undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt och viktigt underlag för Helsingborgs stad och de övriga kommunerna i Familjen Helsingborg i vårt fortsatta arbete med att
utveckla servicen till företagen, säger Michael Fransson.

Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen

– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler företag och fler arbetstillfällen. Vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa. Därför ska vi fokusera på att bedriva ett långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete inom tillgänglighet, service, bemötande och kommunikation, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt och även andra året som Helsingborgs stad deltar. År 2011 gav företagarna kommunerna godkänt i betyg, men variationerna var stora. Det fanns kommuner som fick bra betyg, men också kommuner som behöver bli bättre.

Fakta om undersökningen:

En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över, dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.


För mer information:

Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborg stad, 042-10 50 70
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, 042-10 50 87