Skip to main content

Välkommen på möte om Helsingborgs grönplan torsdag 27 juni

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 15:35 CEST

Helsingborgs parker och naturområden är fantastiska, de ger oss möjlighet till både avkoppling och motion, upplevelser av årstidsväxlingar och möten med människor, växter och djur. Du som vill veta mer om hur parker, natur och gröna stråk kan utvecklas i framtiden är välkommen på remissmöte om Helsingborgs grönplan torsdag 27 juni. 

Grönplanen är ett kunskapsunderlag för att med helhetsperspektiv lättare kunna ta hänsyn till och förbättra gröna värden i den fortsatta stadsutvecklingen. Planen redovisar både gröna tillgångar och utmaningar samt anger mål och strategier för stadens grönstruktur.

När staden förtätas ställs fler och nya krav på stadens parker och naturmark. För att möta behoven
från en ökande befolkning och hantera ett förändrat klimat behöver kvaliteterna stärkas och grönområdena fyllas med fler funktioner och värden. Med en aktiv planering och ett brett samarbete kommer Helsingborg att fortsätta utvecklas positivt till en grönare stad som är hållbar, hälsosam och attraktiv. 

Välkommen på öppet hus den 27 juni kl. 18:00-20:00.
Mötet är i stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22 (ingång från p-däck) Grönplanen presenteras klockan 18.30. Därefter kan du läsa mer och lämna synpunkter på förslaget till grönplan.

För ytterligare information:
Fredrik Bengtsson, ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 042-10 52 71
E-post: fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Helsingborgs grönplan är på remiss till 31 augusti. Läs mer om förslaget  på vår hemsida eller
i stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, vardagar 08:00-16:00.

Bifogade filer

PDF-dokument