Skip to main content

Vanvård inom familjehemsvården - kan det hända igen?

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:08 CET

Idag presenterar regeringens utredare sitt andra delbetänkande om vanvård i den sociala barnomsorgen. Utredningen har hittills visat att övergrepp och misshandel av placerade barn har förekommit i Sverige. Vad gör socialtjänsten i Helsingborg för att undvika att något liknande händer igen?

– Det är viktigt att de missförhållanden som har drabbat en del barn och unga uppmärksammas, både för att ge upprättelse åt de drabbade och för att förhindra att barn och unga som är placerade idag drabbas på ett liknande sätt, säger socialchef Göran Jönsson.

Socialtjänsten har ansvar för att barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar får en trygg tillvaro i familjehem (tidigare kallade fosterhem). För att undvika att missförhållanden uppstår idag utreder socialtjänsten i Helsingborg alla familjehem mycket noga. Socialtjänsten har en tät kontakt med familjehemmen för att stödja dem i arbetet och erbjuder dem regelbundna utbildningar. Dessutom arbetar socialtjänsten för att

  • ha en tät, enskild kontakt med barn och ungdomar och följa hur de har det
  • om möjligt samarbeta med de biologiska föräldrarna i valet av familjehem
  • placerade barn ska ha kvar kontakter med och kunskaper om sitt ursprung.

När samhället tar över ansvaret för barn och unga igår också att rusta dem för ett bra vuxenliv. Socialtjänsten arbetar därför tillsammans med pedagoger och psykologer för att stötta barnen i skolarbetet för att de ska kunna prestera så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barnens hälsa blir ordentligt undersökt och de får hjälp med eventuella hälsoproblem, då det är känt att familjehemsplacerade barns hälsa tidigare har varit eftersatt.

– Det är min uppfattning att familjehemsvården har utvecklats och blivit mycket bättre under de senaste tjugo åren. Trots detta kan vi naturligtvis inte säga att inget barn någonsin mer ska behöva fara illa i ett familjehem. Men med det arbetssätt som vi har inom socialtjänsten idag kan vi göra vårt yttersta för att historien inte ska upprepa sig, säger Bo Lindblad, verksamhetschef för socialförvaltningens barn- och familjeverksamhet.

Utredningen om den sociala barnavården granskar på regeringens uppdrag allvarliga övergrepp och vanvård av barn som har varit placerade i fosterhem eller vid institutioner inom den sociala barnavården. Det första delbetänkandet från 2007 byggde på intervjuer med personer som hade varit omhändertagna under den senare halvan av 1900-talet. Delbetänkandet visade att det har förekommit missförhållanden i form av vanvård och övergrepp inom den sociala barnomsorgen. Det andra delbetänkandet presenteras idag, den 14 januari 2009.

För mer information, kontakta

Göran Jönsson, förvaltningschef    
Socialförvaltningen 
Tel. 042-10 72 75, 070-210 65 34     
E-post: goran.jonsson@helsingborg.se

Bo Lindblad, verksamhetschef Barn och familj
Socialförvaltningen
Tel. 042-10 64 92, 070-550 00 08                            
E-post: bo.lindblad@helsingborg.se