Skip to main content

Vem är vem i politiken?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:57 CET

Har du koll på dina kommunalpolitiker, vem som sitter i vilken nämnd och för vilket parti?

I dagarna lanserades en ny tjänst på helsingborg,se där det enkelt går att söka ledamöterna i samtliga kommunens nämnder, styrelser samt i ett stort urval av utskott, delegationer och stiftelser.

Som en service för allmänheten såväl som för media har Helsingborgs stad nu kompletterat och förbättrat den webbaserade informationen om sammansättningen i Helsingborgs många nämnder och styrelser.

 

Genom den nya sökfunktionen kan användare antingen söka på en enskild politikers namn och därigenom få upp information om vilka styrelser, nämnder, utskott med mera där personen ifråga ingår. Eller så kan användaren klicka på en nämnd och få upp namn och partitillhörighet på alla dess ledamöter.

 

För varje politiker finns det också ett kontaktformulär dit vem som helst, när som helst, kan maila en fråga, en synpunkt beröm eller mothugg till våra folkvalda.

 

Tjänsten finns på  www.helsingborg.se . Klicka på fliken Politik och förvaltning och därefter på rubriken Politiken. Därunder finns också organisationsskisser, handlingar, protokoll och
annan matnyttig information för den som vill sätta sig in i kommunala beslutsprocesser.

 

 

För mer information:

Eva Nilsson

Kanslisekreterare, kommunstyrelsens förvaltning

Telefon: 042-10 61 11, 070-214 72 24

E-post: eva.nilsson@helsingborg.se