Skip to main content

​Vi återskapar värdefull natur på unika sandmarker

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 08:19 CET

I de magra sandmarkerna i södra Helsingborg finns rester av sanddyner och ljunghedar som är viktiga livsmiljöer för svampar, insekter och strandväxter. Därför påbörjar Helsingborgs stad nu naturvårdande åtgärder för att återskapa sandblottor och strandflora i området.

Sandmarkernas rika biologiska mångfald har uppmärksammats alltmer både nationellt och internationellt. Områdena minskar främst på grund av igenväxning och exploatering.

-Sandmarkerna på söder har en lång historia med särskilda växter och djur. Flera är ovanliga och hotade i landet, bland annat bin och humlor som behöver sandiga och blomrika marker. Det är därför positivt att staden nu kan göra naturvårdssatsningar på söder säger Fredrik Bengtsson, ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det här gör vi i tallskogar och grönområden:

  • Skapar öppna sandytor så att insekter och strandörter ska trivas och föröka sig.
  • Gallrar och röjer bland träden för att få mer solljus till marken.
  • Efter gallringen lämnar vi en del grenar och stockar som många insekter, svampar och fåglar är beroende av.
  • Planterar blommande buskar.
  • Bygger Naturpunkt sandmarker på Råå ljung så du kan lära dig mer om denna livsmiljö.
  • Bygger en rastplats med vindskydd i Triangelskogen.


Knähakens parkering:

På Knähakens parkering genomför vi åtgärder för att förbättra kontakten med havet, återskapar en örtrik strandäng på delar av parkeringen och planterar strandväxter, buskar och träd.

-Samtidigt med naturvårdsåtgärderna förbättrar vi också parkeringen och förser den med toaletter, dusch och cykelställ, säger Pamela Sjöstrand, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärderna genomförs med bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (Lona) på Naturvårdsverket. Läs mer på helsingborg.se/gronarehelsingborg och helsingborg.se/naturpunkter

För mer information kontakta:
Fredrik Bengtsson, ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 52 71, e-post: fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument