Skip to main content

​Vi bygger om Bergaliden för en säkrare trafik

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 10:00 CEST

Det är mycket trafik runt Bergaliden med en osäker trafikmiljö som följd. Nu påbörjar Helsingborgs stad arbetet med att få en säkrare trafik i området. Samtidigt genomför NSVA och Öresundskraft stora arbeten. Det innebär både begränsad framkomlighet och att trafiken leds om. Vi uppmanar därför trafikanter att välja andra vägar eller färdsätt om möjligt. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara helt färdigt till våren 2017.

- Vi har haft en del olyckor runt skolor i området. Därför bygger vi nu om för att sänka hastigheten och skapa mer utrymme för gående och cyklister. På så sätt får vi en säkrare och mer hållbar trafik runt Bergaliden, säger Anna Glittersten, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.


Så här påverkas trafiken runt Bergaliden från och med måndag 31 oktober

  • På Bergaliden stängs östra körfältet av (i riktning upp från centrum) mellan Drottning Margaretas gata och S:t Peders gata fram till årsskiftet. Skyltar hjälper den som kör bil att hitta alternativa vägar. Det kan även bli svårare att komma fram på gång- och cykelbanan på samma sträcka.
  • Lilla Bergaliden stängs helt för trafik till och med vecka 47.
  • Till och med vecka 47 går det inte att parkera längs Bergalidens västra sida mellan gamla Nicolaiskolan och Lilla Bergaliden.
  • Södra Vallgatan och Drottning Margaretas gatan stängda för genomfartstrafik från Södra Stenbocksgatan till Bergaliden till och med vecka 46. Därefter blir det enkelriktat från Bergaliden fram till årsskiftet. Boende och besökare till sjukhusområdet kan komma fram från båda håll till och med vecka 46. Därefter blir det infart till sjukhusområdet via Drottning Margaretas gata från Bergaliden fram till årsskiftet.
  • Busstrafiken leds om och kör ner mot centrum från Södra Stenbocksgatan via S:t Peders gata nerför Bergaliden. I riktning från centrum kör bussarna uppför Bergaliden via Drottning Margaretas gata till Södra Stenbocksgatan. Information om tillfälliga hållplatser finns i Skånetrafikens app och på skanetrafiken.se.


Läs mer om våra arbeten:

  • Läs mer om Helsingborgs stads trafikåtgärder runt Bergaliden på helsingborg.se/vibygger.
  • NSVA renoverar två stora vattenledningar runt Bergaliden. Läs mer om NSVAs ledningsarbete på nsva.se.
  • Öresundskraft drar nya elkablar till Färjehamnen i Helsingborg. Läs mer om Öresundskrafts arbete på oresundskraft.se.

För mer information kontakta:
Anna Glittersten, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 20, e-post: anna.glittersten@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument