Skip to main content

Vi förlänger betaltiden för fler näringsidkare

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2020 12:16 CEST

Med anledning av coronapandemin har Helsingborgs stad sedan tidigare beslutat att förlänga betaltiden för de näringsidkare som har uteserveringar på stadens mark. Nu förlänger vi betalfristen ytterligare samtidigt som vi inkluderar fler näringsidkare som nyttjar stadens mark.

Helsingborgs stad tar nu ytterligare ett steg och förlänger betalfristen för uteserveringar till och med december och ger samma erbjudande även till kiosker, matställen och restauranger. Det innebär att 171 berörda näringsidkare får 180 dagar på sig för att betala de fakturor som går ut från staden från april till och med december.

- Vi vill värna våra näringsidkare och genom möjligheten att kunna skjuta på betalningen av stadens fakturor ända till december tar vi nu ytterligare ett steg för att underlätta för de som använder stadens mark till uteserveringar, kiosker och matställen, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Villkor:

  • Gäller uteserveringar (15 mars till 31 oktober) och kiosker, matställen, restauranger på stadens mark
  • Fakturor avseende ovan nämnda kategorier får 180 dagars betalningstid. Detta gäller för fakturor som staden skickar ut från och med april 2020
  • Den som redan har fått en faktura för de aktuella kategorierna, men inte har betalat fakturan än, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden
  • Betalningsvillkoret 180 dagar gäller all fakturering året ut inom de aktuella kategorierna av allmän platsmark


Kategorier:

  • Uteserveringar 15 mars till 31 oktober
  • Kiosker på kvartersmark
  • Matställen/restauranger/kiosker på allmän platsmark


För mer information kontakta:
Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0703-01 07 26. E-post: christian.orsing@helsingborg.se

Emelie Lewin, tf avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 58 71. E-post: emelie.lewin@helsingborg.se

Patrik Möller, exploateringschef
Telefon: 042-10 61 56. E-post: patrik.moller@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.