Skip to main content

​Vi lägger ny asfalt: Drottninggatan vid Fria bad avstängd i fyra dagar

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2020 07:00 CET

Nu asfalterar vi de delar av Drottninggatan som vi har byggt om, mellan Ehrensvärdsgatan och Petter Pihls gata. Det innebär att det är avstängt för biltrafik från måndag 30 mars klockan 06:00 till och med torsdag 2 april om allt går enligt plan. Så fort arbetet är färdigt släpper vi på trafiken igen. Då är vi färdiga med hela ombyggnaden och trafiken flyter på som vanligt.


Så här påverkas trafiken från och med 30 mars klockan 06:00 till och med 2 april

 • Det är avstängt för biltrafik från och med måndag 30 mars klockan 06:00 till och med torsdag 2 april. Välj andra vägar.
  Så fort arbetet är färdigt släpper vi på trafiken igen.
 • Parkeringsplatserna på Fria bad och längs arbetsområdet på Drottninggatan är stängda under tiden vi asfalterar.
 • Boende kan komma fram till sina fastigheter med hjälp av personal på plats.
 • Varuleveranser kan komma fram till berörda verksamheter med hjälp av personal på plats.
 • De som går eller cyklar kan komma fram.
 • Busslinje 8 kör vanlig väg genom arbetsområdet med hjälp av personal på plats.


Det här har vi gjort under ombyggnaden

 • Byggt om gatan så att körfälten är smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • Skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Drottninggatan,
 • mellan Petter Pihls gata och Ehrensvärdsgatan.
 • Byggt nytt övergångsställe för säkrare passager för gående och cyklister.
 • Skapat några nya sittplatser i granit och satt upp ny belysning.
 • Planterat nya träd och ersatt några av träden som var i dåligt skick. Vi har även skapat regnbäddar som leder regnvatten från gång- och cykelvägen ner till trädrötterna.
 • NSVA har förnyat gamla vattenledningar på sträckan och lagt separerade ledningar för dag- och spillvatten. Det minskar bland annat risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.
 • På Tågaborg har NSVA parallellt genomfört ledningsarbeten och förnyat gamla vattenledningar och lagt separerade ledningar för dag- och spillvatten.


För mer information kontakta:
Arion Statovci, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen,
tel: 042-10 20 56, e-post: arion.statovci@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.